Hypoglykemie a její příznaky

Hypoglykemie a její příznaky

Hypoglykemie – stav, při kterém hladina cukru v krvi poklesne pod dolní hranici normy, tj.pod 3,3 mmol/l. Za závažnou považujeme hypoglykémii pod 2,5mmol/l, kdy se začne projevovat nedostatek cukru pro nervové buňky. Hypoglykémie vzniká při nerovnováze mezi koncentrací cukru (glukózy) v krvi a množstvím inzulínu v těle.

Jak se udržuje správná hladina cukru?

Inzulín umožní vstup cukru z krve do buněk. V krvi ubývá cukru.V buňkách je cukr přeměněn na energii. Některé buňky neumí využívat jiné zdroje energie než cukr, například nervové buňky. Ty jsou hypoglykémií zasaženy nejvíce.

PŘÍZNAKY HYPOGLYKEMIE

za které je odpovědný hlavně adrenalin, vylučovaný nadledvinami:

 • bušení srdce
 • zblednutí
 • pocení
 • třes rukou
 • neklid
 • pocity úzkosti
 • náhlý pocit velkého hladu

Někdy jsou tyto příznaky málo vyjádřeny nebo mohou zcela chybět. U některých diabetiků se začnou ztrácet po určité době trvání diabetu, případně se člověk k nim stane méně vnímavý.
Glukózu potřebuje naše tělo jako stálý a pohotový zdroj energie pro každou činnost. Většina buněk v našem organismu umí využívat i jiné zdroje.
Buňky mozku a některé další buňky našeho těla jsou ale závislé výhradně na energii získané z glukózy. Příznaky, které se při pokračujícím poklesu hladiny cukru v krvi projeví, mají původ přímo v mozku.

PŘÍZNAKY ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ HYPOGLYKÉMIE:

 • zmatenost
 • nezřetelná výslovnost
 • poruchy vidění
 • vrávoravá chůze
 • závrať
 • odmítání pomoci
 • případně agresivita

Pokud není stav včas rozpoznán, mohou se objevit křeče a nemocný upadá do bezvědomí.
Pacient vlivem narušené funkce mozku nebývá v této fázi schopen správně posoudit svoji situaci. Změny v jeho chování si obvykle povšimne jeho okolí.
Je nanejvýš důležité poučit o příznacích hypoglykémie a zásadách první pomoci nejen své blízké, ale i spolupracovníky nebo spolužáky a jiné lidi, se kterými se diabetik častěji stýká.

Věci , které se vyplatí mít neustále při sobě:

 • kostka cukru nebo sladký nápoj
 • řádně vyplněná průkazka diabetika
 • diabetický deník nebo doklad o léčbě diabetu inzulínem nebo jinými léky
 • průkaz zdravotní pojišťovny

Jestliže dojde k velkému úbytku cukru v krvi během krátké doby, nemocný bude cítit příznaky hypoglykémie, přestože naměřená hladina cukru v krvi bude normální, např.při nesprávném zvýšení dávky inzulínu.

Obvyklé příčiny hypoglykémie:

 • Příliš mnoho inzulínu či jiných léků
 • Málo jídla
 • Nezvykle velká fyzická zátěž
 • Alkohol či některé léky snižující hladinu cukru v krvi nebo maskující příznaky hypoglykémie (některé léky proti bolesti, léky ke snížení krevního tlaku)

7810

Zdroj fotografie: Shutterstock, není-li uvedeno

Zdroj informací: archivní číslo časopisu DIAstyl, není-li uveden jiný

Diskuze k článku