Glykemie a glykovaný hemoglobin – znáte rozdíl?

Glykemie a glykovaný hemoglobin – znáte rozdíl?

Glykemie udává aktuální hladinu cukru v krvi, zatímco glykovaný neboli glykosylovaný hemoglobin (HbA1c) nás informuje o tom, jak úspěšně byla léčena (kompenzována) cukrovka v předcházejících třech měsících. Víte, jaké by měly být jejich optimální hodnoty a jak často musí diabetik na odběr krve?

Hodnotu glykemie nám ukáže glukometr

Glykemie je hladina cukru neboli glukózy v krvi. Její množství měříme v jednotkách milimol na litr (mmol/l). Je to jednoduchý monosacharid (jednoduchý cukr), který tělo využívá jako základní zdroj energie.

Glukózu lidské tělo získává z potravy nebo ze zásob, které jsou uloženy v játrech. V přírodě se vyskytuje hlavně v medu a ovoci, zejména ve vinných hroznech, odtud pochází český název hroznový cukr. Hospodaření s glukózou řídí v lidském těle hormony, hlavně inzulín. Její hladina v lidském těle musí být udržována ve velmi úzkém rozmezí od 3,3 mmol/l do 5,6 mmol/l nalačno. Hodnoty po jídle u zdravého člověka by neměly přesáhnout 7,8 mmol/l v žilní plazmě. Glykemie u nemocných cukrovkou bývají vyšší než u zdravých lidí. V jakých rozmezích by se u konkrétního pacienta měly pohybovat glykémie, stanoví ošetřující diabetolog podle celkového zdravotního stavu, věku, pohlaví a typu diabetu.

Glykovaný hemoglobin vyhodnotí laboratoř

Glykovaný neboli glykosylovaný hemoglobin (HbA1c) nás informuje o tom, jak úspěšně byla léčena (kompenzována) cukrovka v předcházejících třech měsících. Glykovaný hemoglobin vzniká navázáním glukózy na červené krevní barvivo – hemoglobin. Nejprve se cukr váže na hemoglobin pouze dočasně. Avšak je-li hladina cukru v krvi zvýšená dlouhodobě, stane se vazba nevratnou. Ke stanovení glykovaného hemoglobinu se používá žilní nebo kapilární krev. Glykovaný hemoglobin se nemusí nabírat nalačno, i když odběr za standardních podmínek je vždy výhodou.

Podle doporučení České diabetologické společnosti by se měl glykovaný hemoglobin stanovovat:

1. U diabetiků 1. typu minimálně čtyřikrát ročně, nevyžaduje-li zdravotní stav a léčebná opatření jinak.
2. U diabetiků 2. typu léčených pouze dietou jednou ročně, (těchto pacientů by mělo být minimum, protože ihned po zjištění DM 2. typu by měli být léčeni metforminem), u pacientů léčených inzulinem jednou za čtvrt roku, jinak dle stavu, u pacientů léčených perorálními antidiabetiky jednou za čtvrt až půl roku.
3. U těhotných diabetiček jednou za měsíc.

O frekvenci měření HbA1c rozhoduje vždy lékař v závislosti na kompenzaci, případných změnách léčby a vývoji onemocnění. Proto se při zhoršení zdravotního stavu a předpokládané dekompenzaci diabetu, vzestupu hladiny cukru v krvi odběr krve na HbA1c provádí častěji. Je nutné si ale uvědomit, že HbA1c odráží „průměrnou“ hladinu glykémie.

Průměrná glykemie HbA1c (IFCC)

Od 01. 01. 2004 se v našich laboratořích používá metoda měření glykovaného hemoglobinu podle IFCC (Světová federace klinické chemie a laboratorní medicíny). Hodnota se do 31. 12. 2011 uváděla v procentech, neboť jen určitá část molekul hemoglobinu z celkového množství je takto glykována. Nyní je oficiálně užívanou jednotkou měřeni glykovaného hemoglobinu mmol/mol. Přepočet z jednotky % IFCC na jednotku mmol/mol je následující: X mmol/mol = 10 X % IFCC.

 Průměrná glykémie  HbA1c (IFCC)  HbA1c (IFCC)
7 mmol/l  4,5 %  45 mmol/mol
8,61 mmol/  5,3 %  53 mmol/mol
10,1 mmol/l  6,5 %  65 mmol/mol
11,72 mmol/l  7,3 %  73 mmol/mol
13,27 mmol/l  8,1 %  81 mmol/mol

(Zdroj: EASD 2007)

Cílové hodnoty HbA1c [mmol/mol]

Při správně vedené léčbě a dobré spolupráci nemocného dosaženo cílových hodnot glykovaného hemoglobinu mezi 40 až 53 mmol/ml (dospělí muži a negravidní dospělé ženy).
U osob s přidruženými závažnými chorobami, u nichž hypoglykemie zvyšují riziko vzniku vážných komplikací, postačuje cílová hodnota HbA1c do 60 mmol/mol.
Naopak u gravidních diabetiček a pacientek s těhotenskou cukrovkou je třeba, aby se glykovaný hemoglobin co nejvíce blížil hodnotám u zdravých žen, cílová hodnota v období koncepce do 43 mmol/mol.
Cílové hodnoty glykovaného hemoglobinu, kterých je třeba léčbou dosáhnout, určuje pro každého nemocného individuálně ošetřující lékař s přihlédnutím k věku, pohlaví a celkovému zdravotnímu stavu.

MUDr. et Mgr. Sylvie Špitálníková, Ph.D.

2013

Zdroj fotografie: Shutterstock, není-li uvedeno

Zdroj informací: archivní číslo časopisu DIAstyl, není-li uveden jiný

Diskuze k článku