Geriatrická křehkost ohrožuje diabetika mnohonásobně více. Jaké jsou možnosti prevence?

Geriatrická křehkost ohrožuje diabetika mnohonásobně více. Jaké jsou možnosti prevence?
Senioři v pokročilém věku potřebují i oporu ze strany blízkých... Zdroj: Shutterstock

S pojmem geriatrická křehkost se setká laik asi zřídka kdy. Zjednodušeně řečeno se jedná o závažný pokles zdraví související zejména s pokročilým stářím člověka. „Křehký“ senior se tak stává nesoběstačným a mohou jej postihnout nepříjemné zdravotní komplikace ohrožující jeho život. Diabetici jsou geriatrickou křehkostí ohroženi daleko více.

Možná se nyní ptáte, proč právě diabetici mají zvýšené riziko geriatrické křehkosti? Je to především proto, že samotné onemocnění s přibývajícími léty častokrát způsobuje celou řadu mikro a makrovaskulárních komplikací (neuropatie, nefropatie, retinopatie apod.). Riziko jejich výskytu stoupá s každými deseti lety onemocnění cukrovkou.

Německá studie zjistila, že diabetici nad 65 let jsou ohroženi geriatrickou křehkostí 3 až 5× více než jejich vrstevníci bez cukrovky.  

Jaké jsou příčiny geriatrické křehkosti (nejen) u diabetiků?

Existuje hned několik faktorů, které mohou podpořit (nejen) u diabetika seniorního věku geriatrickou křehkost. Dle odborníků jsou však vyvolávající faktory křehkosti mnohdy i samotnými projevy a v čase se mohou zhoršovat. Jsou to:

 • inzulinová rezistence (přítomnost metabolického syndromu),
 • úbytek svalové hmoty, svalová atrofie,
 • změny psychického rázu (deprese, úzkosti),
 • kognitivní deficity,
 • zánětlivé procesy v organismu,
 • projevy nežádoucích účinků léků,
 • hormonální deficity,
 • či nutriční deficity (např. malnutrice, hubnutí, anorexie).

Podpořit geriatrickou křehkost může i vliv chronické bolesti, dlouhodobého stresu či celoživotní přístup k životu (druh životního stylu). Ohroženi jsou závažným poklesem zdraví ve vysokém věku zejména ti lidé, kteří žili spíše sedavým způsobem, a rychle tak ztratili fyzickou kondici.

Samota se může vkrást i do života diabetika. Nenechte ji napáchat mnoho škod!

Negativním působením samoty jsou ohroženi nejvíce senioři s cukrovkou, kterým již zemřel partner. Existuje mnoho faktorů, které mohou vést k ...

Typické komplikace diabetiků s geriatrickou křehkostí

U seniorních diabetiků s geriatrickou křehkostí se pak častokrát potkáváme s hypoglykémií – která bývá obvykle spojena se ztrátou chuti k jídlu a úbytkem hmotnosti. Dekompenzovaní starší diabetici mohou být také mnohem častěji ohroženi pády, jejichž příčinami bývají neuropatie dolních končetin, svalové slabosti, nízká hladina cukru v krvi či kognitivní deficity – lidé s cukrovkou jsou rizikovými pro rozvoj vaskulární a neurodegenerativní demence.

Lze geriatrickou křehkost nějak léčit, nebo jí případně přecházet?

Vysloveně léčba geriatrické křehkosti není specifikována. Ovšem péče zdravotníků i blízkých by měla být u starších seniorů cílena na zmírnění jejích nežádoucích projevů. Adekvátní péčí by tak mělo dojít ke zkvalitnění života v pokročilém věku. Lékaři z Gerontologického centra v Praze (MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc. a MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.) specifikovali tato opatření následovně (podle anglického slova FRAILTY = KŘEHKOST):

 • F – (Food intake maintained): mělo by docházet k prevenci hubnutí, a to zajištěním dostatečné výživy seniora. Důraz je kladen hlavně na bílkoviny.
 • R – (Resistance exercises): důležitý je pro seniora i pravidelný pohyb, který posílí svalstvo.
 • A – (Atherosclerosis prevention): týká se prevence aterosklerózy.
 • I – (Isolation avoidance: „Go out and do things“): u seniorů je obzvlášť důležitá pro udržení psychické pohody i prevence sociální izolace – tedy chodit do společnosti a nepobývat jen ve své vlastní „bublině“.
 • L – (Limit pain): týká se mírnění bolestí, které život limitují.
 • T – (Tai-chi or other balance exercises): neméně podstatné je soustavné udržování vnitřní harmonie – což lze provést relaxací, meditací nebo třeba provozováním jógy a tai-či (pokud je toho senior schopen).
 • Y – (Yearly functional checking): zaměření na kontrolu zdravotního stavu a včasné reakce na změny.

Závěrem

Cukrovka v anamnéze je velmi často nemocí vedoucí ke geriatrické křehkosti v pokročilém věku. Vést tak může k invaliditě, morbiditě i zvýšené úmrtnosti. Proto je důležité včas rozpoznat příznaky křehkosti a ihned na ně reagovat. Do intervence a prevence patří nejen výše zmíněné (model FRAILTY), ale například i úprava stávající medikace či léčebného režimu lékařem podle aktuálních potřeb pacienta.

Zdroj: Ncbi.nlm.nih, Medicinapropraxi

4014

Diskuze k článku