Flexibilní léčba diabetu: Mají děti dostatečné početní dovednosti, aby ji zvládly? Odpovídá MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.

Flexibilní léčba diabetu: Mají děti dostatečné početní dovednosti, aby ji zvládly? Odpovídá MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.
Má vaše dítě s diabetem dostatečné početní dovednosti pro flexibilní léčbu diabetu? Zdroj: Shutterstock

Víme, že flexibilní léčba diabetu, která přizpůsobuje dávky inzulínu množství snědeného jídla, zlepšuje kompenzaci cukrovky a kvalitu života. Mají však naše děti základní aritmetické dovednosti, které jsou podmínkou této léčby?

Rozhodli jsme se to ověřit na DIA táboře v roce 2017. Rozdali jsme táborníkům úlohy, které testovaly, zda naše děti dovedou použít základní výpočty pro řešení jednoduchých příkladů v praxi s cukrovkou. Testu se zúčastnilo celkem 33 dětí (21 chlapců a 12 dívek) ve věku od 13 do 18 let. Tyto děti již pokročily ve výuce matematiky ve škole natolik, že zadané příklady měly zvládnout.

Jaké zadání děti dostaly?

Děti v rámci interního výzkumu na DIA táboře dostaly čtyři příklady k výpočtu:

  1. Základní porci jídla mám 40 gramů sacharidů. Kolik gramů bude porce mít, přidám-li 25 %?
  2. Mám inzulinové pero: píchám si 10 jednotek inzulinu. Kolik jednotek si píchnu, když potřebuji o 25 % vyšší dávku? Mám pumpu: bazální nastavení inzulinu v pumpě mám 1,0 jednotku za hodinu. Kolik bude bazál po přidání 25 %?
  3. Napiš, co je celková dávka inzulinu za den.
  4. Mám celkovou dávku inzulinu 35 jednotek. Musím si připíchnout jednu desetinu celkové denní dávky. Kolik jednotek inzulinu si připíchnu?

MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.: Preventivní prohlídky dětí. V čem jsou u diabetiků jiné?

Každou prohlídku lékař zaznamenává do zdravotní dokumentace a zdravotního a očkovacího průkazu dítěte. Zkušenosti z praxe neustále ukazují, jak ...

Odpovídá kompenzace početním znalostem?

V testované skupině dětí se naměřené hodnoty glykovaného hemoglobinu pohybovaly od 53 do 120 mmol/mol. Předpokládali jsme, že se stoupajícími matematickými znalostmi a tedy i s počtem správných odpovědí v testu bude hodnota glykovaného hemoglobinu klesat. Výsledky však nebyly tak jednoznačné.

Děti s dobrými výsledky v testu i v léčbě

Výbornou hodnotu glykovaného hemoglobinu mělo celkem 8 dětí. Sedm z nich mělo všechny odpovědi v testu správně. Děti s vyšším počtem správných výsledků v testu měly tedy nižší hodnotu glykovaného hemoglobinu. Jeden chlapec s výborným glykovaným hemoglobinem 53 mmol/mol znal však pouze 1 správnou odpověď. Lze se domnívat, že své neznalosti kompenzuje nadprůměrnou tělesnou zátěží. Hraje závodně hokej, tj. má nejméně třikrát týdně náročný trénink a během víkendu zápasy.

Děti se špatnými výsledky v testu i v léčbě

7 dětí s nedostatečnými výsledky v testu (jedna nebo žádná správná odpověď) svým špatným glykovaným hemoglobinem nepřekvapilo. Jejich hodnoty jsou 80 až 120 mmol/mol.

Děti s dobrými výsledky v testu, ale špatnými v léčbě

Zajímavá je skupina (bohužel poměrně početná) devíti dětí s vesměs špatným glykovaným hemoglobinem (68 až 95 mmol/mol), ale se třemi až čtyřmi správnými odpověďmi v testu. Čím tento zdánlivě nelogický jev vysvětlit? Zřejmě vědomým nedodržováním pravidel léčby cukrovky nebo utajovanou manipulací s inzulinem nebo/i hodnotami glykémie, k čemuž bohužel svůj intelekt „zneužívají“.

Zamyšlení na závěr

Jen 11 dětí (39 %) mělo všechny početní dovednosti potřebné pro flexibilní léčbu diabetu, zatímco 22 dětí (61 %) je nemělo. Také se potvrdilo, že při vyšším počtu správných výpočtů měly děti nižší glykovaný hemoglobin. Je tedy třeba počítat s tím, že děti „to“ často nespočítají, i když ve škole pokročily ve výuce matematiky natolik, že by tyto počty zvládnout měly.

Kalkulátor dávek inzulinu sice pomůže a situaci většinou správně vyřeší. Naučí se ale děti do konce života počítat, když teď nebudou díky kalkulátorům muset? A může zlepšení početních dovedností zlepšit kompenzaci cukrovky? Podle našich skromných výsledků se domníváme, že ano.

Kdo je MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.? Působí jako dětský diabetolog a endokrinolog, přednosta Dětské kliniky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Také je autorem řady odborných publikací. Mezi jeho zájmy patří výuka v Edukačním centru Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí ČR v Praze a organizace rekondičních pobytů pro diabetické děti.

Zdroj: časopis DIAstyl, autorizovaný text užitý v původním znění a se souhlasem autora MUDr. Jaroslava Škvora, CSc.

1799

Diskuze k článku