-- reklama --

Edukace je součást léčby

Edukace je součást léčby

Dnešní diabetologie již přesahuje hranici mezi lékařem, zdravotníkem, tj. profesionálem a laikem – samotným pacientem. Cílem je edukace, neboli vzdělávání pacientů a vedení k tomu, aby dokázali bezpečně zvládat diabetes v různých životních situacích.

Edukaci diabetika, příp. rodinných příslušníků charakterizujeme jako výchovu v samostatnému zvládání diabetu a k lepší spolupráci se zdravotníky. Edukace je nevyhnutelnou a nenahraditelnou součástí léčby diabetu. Začíná prvním kontaktem diabetika s lékařem nebo edukační sestrou. A tento kontakt nikdy nekončí! Edukace sehrává klíčovou roli pro zlepšení kvality života a měla by být dostupná všem diabetikům během celého života.

Význam edukace

Je nutné pochopit, že diabetes je celoživotní, chronické onemocnění, které vyžaduje, aby si byl pacient schopný upravit léčebný režim i mezi návštěvami lékaře, protože kompenzace se rychle mění v závislosti na vnitřních i vnějších podmínkách. Až 85 % průběhu své nemoci má diabetik ve vlastních rukách, a z toho vyplývá i to, že je svým „selfmanagerem“ bez ohledu na nejmodernější léčbu a přístup lékaře. Důležitá je spolupráce a spoluúčast s lékařem. Zdravotníci mají být v pozici partnera, ne nadřízeného. Nemoc nepatří lékaři, ale pacientovi, který s ní žije 24 hodin denně celý život.

Diabetes je typické psychosomatické onemocnění – průběh závisí nejen na biologických faktorech, ale též psychosociálních, které může dobře edukovaný diabetik lépe zvládat. Moderní diabetologie v posledních letech preferuje trend léčby šitý na míru a individuální přístup k jednotlivci. Základním východiskem tohoto přístupu je jedinečnost, neopakovatelnost a důstojnost každého lidského života a též nevyhnutelnost tento život chránit a rozvíjet.

Formy edukace

Každá edukace je něčím specifická a neopakovatelná tak jako osobnost člověka. Edukace se provádí na různých místech, za různě specifických podmínek. Záleží proto na edukátorovi, jaký nejvhodnější způsob zvolí, aby byl splněn cíl edukace a přinesl požadovaný výsledek. Edukace se může uskutečnit v průběhu hospitalizace, ambulantní formou, telefonicky prostřednictvím infolinek, prostřednictvím internetu, během pobytu v lázních nebo rekondičních pobytech, během vzdělávacích aktivit nebo v domácím prostředí.

Špatná, nedostatečná nebo nepřiměřená edukace diabetika a jeho rodiny se v konečném důsledku odráží ve zhoršené léčbě cukrovky a z toho vyplývajících zdravotních komplikací. Následkem jsou pak mimo jiné i zvýšené náklady na léčbu.

Neexistují standardy edukace

Edukaci jako součást vzniku nemoci nebo prevence vzniku komplikací zdravotní pojišťovny neakceptují, tj. finančně nezabezpečují. Edukace jako jedna z klíčových strategií léčby diabetu není nikde v oblasti zdravotní politiky legislativně ukotvena. Úroveň a kvalita edukace tak záleží na angažovanosti a schopnosti konkrétního diabetologa a zdravotních sester, případně edukátora. Kvalitní základní edukace by měla být poskytnuta hned při zjištění diagnózy každému. V návalu informací je, při nadměrné psychické zátěži, obtížné se orientovat i v nejkvalitnějších materiálech bez pomoci.

Řešením nedostatečné edukace je dožadování se edukace u svého lékaře, studium dostupné literatury a časopisu o diabetu, střetávání se s jinými pacienty a vyměňování si informací, zkušeností a rad, sdružování se.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO ŽIVOT S DIABETEM

1. Pravidelné pohybové aktivity
2. Přiměřená tělesná hmotnost
3. Selfmonitoring
4. Dodržování pitného režimu
5. Rovnováha mezi příjmem a výdejem energie
6. Pravidelná strava
7. Zdravý životní styl a vyvážená strava
8. Psychická pohoda
9. Řádné ošetřování všech poranění
10. Pravidelně docházet ke svému lékaři
11. Přestaňte kouřit, pokud jste kuřáci (i příležitostní)
12. Nehřešte, každý hřích se sčítá

DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL = ŽÁDNÉ PROBLÉMY

4842

Zdroj fotografie: Shutterstock, není-li uvedeno

Zdroj informací: archivní číslo časopisu DIAstyl, není-li uveden jiný

Diskuze k článku