Edukace dávají dospívajícím diabetikům pocit sounáležitosti

Edukace dávají dospívajícím diabetikům pocit sounáležitosti

Britští vědci se snažili zhodnotit přínos vzdělávacích kurzů a seminářů určených dospívajícím osobám s diabetem 1. typu.

Výzkumný tým z univerzity v Sheffieldu zhodnotil zkušenosti dospívajících diabetiků 12 týdnů poté, co se zúčastnili určitého edukačního kurzu zaměřeného na diabetes. Účastníci kurzu byli rozděleni do sedmi skupin, ve kterých diskutovali o přínosu takových aktivit. Diabetici velmi ocenili například pocit sounáležitosti, který díky účasti na edukačním kurzu nabyli, dále například kriticky hodnotili vlastní schopnost přizpůsobit se pravidlům a programu kurzu či to, jak zvládli v průběhu tohoto kurzu vlastní péči o diabetes. Na základě těchto poznatků vědci došli k závěru, že edukační kurzy jsou velmi prospěšné v případě, že pomáhají diabetikům s odstraněním pocitu izolace, s navázáním nových sociálních kontaktů a s naplněním jejich emocionálních potřeb. Dále se ukázalo být jako velmi vhodné to, když je program kurzu flexibilně měněn na základě potřeb jeho účastníků, což samozřejmě zvyšuje zájem o kurz a také potřebu získat nové znalosti. Edukační semináře tedy pomáhají zlepšit kritické myšlení samotných účastníků, mohou diabetikům pomoci zlepšit kompenzaci cukrovky a také posílit sebevědomí jednotlivých účastníků.

Zdroj: www.diabetes.co.uk

208

Zdroj fotografie: Shutterstock, není-li uvedeno

Zdroj informací: archivní číslo časopisu DIAstyl, není-li uveden jiný

Diskuze k článku