Důležité, a přesto tak často tabuizované téma: Diabetik užívající nelegální drogy

Důležité, a přesto tak často tabuizované téma: Diabetik užívající nelegální drogy
Drogově závislý člověk musí sám chtít podstoupit léčbu. Podpora rodiny je pak velmi důležitá! Zdroj: Shutterstock

Není žádnou novinkou fakt, že diabetik by měl být v rámci svého léčebného režimu skutečně důsledný, pokud chce udržet svou nemoc kompenzovanou a chce žít plnohodnotný a dlouhý život bez komplikací. Co se ale stane, když takový člověk objeví nelegální drogy a začne je zneužívat? Poté vyvstává vážný problém, který jej může dostat na reálnou hranici mezi životem a smrtí.

Mezi nelegální drogy standardně řadíme konopí (marihuanu), kokain, hašiš, pervitin, heroin nebo také například extázi. Ať už však diabetik sáhne po jakékoliv uvedené návykové látce, mohou u něj nastat zdravotní komplikace. Proč vlastně? A existuje z tohoto začarovaného kruhu cesta ven?

Zneužívání nelegálních návykových látek a vliv na diabetes

Diabetik užívající nelegální drogy bude mít zcela logicky nižší potřebu udržovat svou cukrovku kompenzovanou. Nemusí tedy s diabetologem vůbec spolupracovat a pravděpodobně nebude docházet ani na potřebné kontroly. Stává se tak vysoce rizikovým pro případnou hospitalizaci, nebo dokonce v nejzazších případech amputaci dolní končetiny. A jaké další komplikace se mohou u drogově závislého člověka s cukrovkou vyskytnout?

  • Hyperglykémie hrozící diabetickou ketoacidózou (způsobuje nejčastěji extáze nebo kokain)
  • Hypoglykémie (může ji vyvolat též extáze, jelikož diabetik má po požití drogy potřebu zvýšené tělesné aktivity)

Narušit diabetický režim, respektive jídelníček může i marihuana – jelikož po jejím užití mívá dotyčný zvýšenou potřebu jíst. Tím nabourá svou diabetickou dietu a může se dostat do hyperglykémie. Současně také pod vlivem návykových látek může opomenout aplikaci inzulínu či užití perorálních antidiabetik.

Nelegální návykové látky a statistiky v Česku

Dle statistiky z roku 2021 je v Česku nejčastější nelegální drogou marihuana. Zhruba třetina dospělých ji vyzkoušela a v průměru 850 000 lidí z populace konopné látky stále nebo příležitostně užívá. Dle odborníků je pak rizikových závislých na nelegálních drogách v tuzemsku kolem 44 tisíc. Z toho 33 000 užívá pervitin a 11 000 opioidy. Smutným faktem je, že se počet těchto závislých zvyšuje. Je tedy nutná osvěta ohledně prevence užívání návykových látek.

Statistiky týkající se drogově závislých diabetiků nejsou k dispozici, předpokládá se však, vzhledem k poměrně vysokému počtu drogově závislých, že mezi nimi nějací lidé s cukrovkou také budou.

Uvolňující masáž potřebuje čas od času každý. Co ale diabetik? Může si ji dopřát?

Diabetici se často ptají, zda mohou na masáž docházet, a zda to nějak negativně neovlivní jejich stávající léčbu. MUDr. Tereza Kopecká, Ph.D. ...

Ošemetné opiáty a vznik závislosti u diabetiků

Nezřídka kdy předepisují lékaři diabetikům opiáty neboli opioidy proti bolestem spojeným s neuropatií. Tím se dostáváme k velmi ožehavému tématu, kterým je možný vznik závislosti na těchto lécích po dlouhodobém užívání. Kromě jiného tyto medikamenty mohou způsobovat kolísání glykémií u diabetika, tedy hyperglykémie i hypoglykémie.

Téma, o kterém je nutné hovořit

Faktem zůstává, že nelegální drogy negativně ovlivňují glukózový metabolismus, proto představují tak velké riziko pro lidi léčící se s cukrovkou. Ohroženi jsou pak zejména diabetici I. typu na inzulínu. Proto je zapotřebí všem lidem (a především těm s chronickým onemocněním) objasňovat, že užívání jakýchkoliv nelegálních drog představuje hazard s vlastním zdravím – a především pak s tak vzácným životem!

Máte ve svém okolí drogově závislého člověka (s diabetem i bez), na kterém vám skutečně záleží? Pokuste se s ním nejprve o možné léčbě pohovořit. Hlavně nevyvíjejte nátlak, zůstaňte v klidu. Sám závislý se musí chtít léčit, jinak s ním nehnete ani o píď. V případě souhlasu s léčbou se můžete obrátit na jakákoliv kontaktní centra pro drogově závislé, kde vám poradí, co dál. Bez odborné péče a terapie to zkrátka nepůjde…

Zdroj: Adiporadna, Casopisvnitrnilekarstvi, Drogy-info, Substitucni-lecba

8811

Diskuze k článku