Dočkali jsme se: senzory mohou předepisovat i diabetologové mimo centra

Dočkali jsme se: senzory mohou předepisovat i diabetologové mimo centra

Nestává se často, že bych po prostudování čerstvě vydané metodiky k Sazebníku VZP mohl pronést větu „Konečně jsme se dočkali“. Co se změnilo? Senzory pro kontinuální monitoraci jsou od října dostupné i pro dospělé klienty VZP, kteří se s diabetem neléčí v diabetologickém centru.

Od 1. října 2017 je v Metodice Všeobecné zdravotní pojišťovny (verze 996, kapitola 11 – Pomůcky pro diabetiky) k senzorům pro kontinuální monitoraci následující sdělení:
„Podmínkou při první preskripci je prokazatelně dobrá spolupráce pacienta či rodiny – dokumentovaný selfmonitoring pomocí glukometru s frekvencí alespoň 4x denně za nejméně 4 týdny (nevztahuje se na ženy v průběhu těhotenství), absolvování ambulantního či pobytového edukačního tréninku.

V případě, že je indikací ke kontinuální monitoraci labilní diabetes a/nebo časté hypoglykemie, je tato indikace doložena buď pomocí krátkodobě provedené kontinuální monitorace, nebo stažením dat z glukometru (data z glukometru lze využít za předpokladu, že si pacient měřil s průměrnou frekvencí alespoň 4x denně). Systémy pro kontinuální monitoraci u dospělých pacientů mohou předepisovat všechna diabetologická centra a pracoviště s osvědčením České diabetologické společnosti ČLS JEP, v případě dětí dětské diabetologické ambulance.“

Má to ale háček

Konečně jsou tedy pro pojištěnce VZP senzory dostupné i pro dospělé pacienty, kteří se neléčí v diabetologickém centru. Má to samozřejmě opět háček jako vždy. Tím je výše zmíněná podmínka, že pracoviště musím mít osvědčení České diabetologické společnosti ČLS JEP. Nutno podotknout, že s podmínkou osvědčení odborné společnosti lze více než souhlasit. Jedná se o velmi systémové opatření. Jde totiž o to, aby diabetolog, který předepisuje senzory, uměl se systémem účelně pracovat. Aby spolupracoval s pacientem na dosažení cílů jeho léčby, na základě správného vyhodnocování výsledků, které kontinuální monitorace poskytuje. Aby uměl doporučit systém ochrany pacienta před hypoglyke-
miemi (např. Smart Guard u Minimed 640G a ostatní alarmy u dalších systémů) a optimálně i systém nastavit dle individuálních potřeb uživatele. Zkrátka aby prostředky vynaložené z veřejného zdravotního pojištění byly využity účelně s měřitelnými výsledky.

Jak potřebné osvědčení získat?

Možnost získat toto osvědčení zvláště pro lékaře, kteří pečují o pacienty na inzulinových pumpách s kontinuální monitorací nebo provádějí CGM, není nijak složité. Certifikovaný trénink provádí několik pověřených institucí v Praze v rámci doškolování lékařů. O termínech se každý lékař dočte na stránkách České diabetologické společnosti. Naposledy proběhl takový kurz pro 50 lékařů v rámci Kongresu ambulantní diabetologie počátkem listopadu v Poděbradech.

Klienti ostatních pojišťoven musí čekat

Klienti ostatních zdravotních pojišťoven, kteří se léčí mimo diabetologická centra, si budou muset na uvolnění ještě chvíli počkat. Sdružení zdravotních pojišťoven (SZP) nevydává ke každému číselníku metodiku. Ta, která byla v době tisku našeho časopisu platná (tedy M170901 od 1. 9. 2017) obsahovala klasické preskripční omezení na diabetologická centra. Doufáme, že na sebe Metodika SZP obsahující stejné podmínky jako VZP nenechá dlouho čekat. Opět tedy platí zásada, že mít přehled o tom, co mi poskytuje moje zdravotní pojišťovna, se vyplatí.

Co je to metodika VZP?

Metodika Všeobecné zdravotn pojišťovny podrobně upravuje podmínky a způsob pořizován a předávání dokladů, které jsou nezbytné pro hrazení poskytnuté zdravotní péče z veřejného zdravotního pojištění.

Jan Kyselý

352

Zdroj fotografie: Shutterstock, není-li uvedeno

Zdroj informací: archivní číslo časopisu DIAstyl, není-li uveden jiný