Dlouhá pracovní doba napomáhá vzniku diabetu

Dlouhá pracovní doba napomáhá vzniku diabetu

Kanadští vědci zjistili, že ženy, které týdně pracují více než 45 hodin, jsou vystaveny zvýšenému riziku vzniku diabetu 2. typu.

V rámci výzkumu vědci sledovali 7 065 pracujících žen ve věku 35–74 let, a to v období od roku 2003 do roku 2015. Účastnice byly na základě množství odpracovaných hodin rozděleny do 4 skupin, přičemž vědci brali v potaz také další faktory jako například typ práce, věk účastnic výzkumu, jejich zdravotní stav či tělesnou hmotnost. Tato studie odhalila, že ženy, které týdně pracují více, než 45 hodin, čelí o 63% vyššímu riziku rozvoje diabetu 2. typu než ženy, které pracují v rozmezí maximálně 35–40 hodin týdně.

Kanadští vědci proto prohlásili, že vzhledem k celosvětovému vzrůstajícímu trendu onemocnění diabetem 2. typu by se odpovídající orgány měly více zabývat úpravou stále se prodlužující pracovní doby, která má výrazný vliv na rozvoj nejen diabetu 2. typu, ale i dalších chronických onemocnění.

Zdroj: www.diabetes.co.uk

 

432

Zdroj fotografie: Shutterstock, není-li uvedeno

Zdroj informací: archivní číslo časopisu DIAstyl, není-li uveden jiný

Diskuze k článku