-- reklama --

DiApp: Nadační fond pro děti s diabetem

DiApp: Nadační fond pro děti s diabetem

Nadační fond DiApp vznikl ve spolupráci s týmem Fakultní nemocnice v Motole a klade si za cíl podporovat děti s diabetem 1. typu, a to včetně jejich rodin.

Dlouhodobým cílem tohoto nově vzniklého projektu je zlepšovat kvalitu zdravotní péče s ohledem na sdílení zdravotnických informací na dálku prostřednictvím moderních technologií (telemedicína), a to za účelem prevence, edukace, zlepšení zdravotního stavu pacientů a také podpory zdravotnického výzkumu. Péče o dítě s diabetem je náročná nejen časově, ale i finančně, proto nadace nabízí pomoc.

Více se můžete dozvědět na jejich oficiálních webových stránkách diapp.cz

 

1139

Zdroj fotografie: Shutterstock, není-li uvedeno

Zdroj informací: archivní číslo časopisu DIAstyl, není-li uveden jiný

Diskuze k článku