DIAHELP pomáhá rodinám v Ústeckém kraji

DIAHELP pomáhá rodinám v Ústeckém kraji

K založení spolku Diahelp vedly Pavlu Urbanovou osobní zkušenosti. Jako matka diabetického dítěte neustále narážela na problémy, se kterými si musela sama poradit a překonat je. V roce 2008 se proto rozhodla založit spolek, který dnes pomáhá rodinám s diabetickými dětmi v celém Ústeckém kraji čelit problémům společnými silami.

Hlavním posláním spolku je poskytovat informace, rady a náležitou pomoc všem rodičům, jejichž dítě onemocnělo nevyléčitelnou nemocí diabetes mellitus 1. typu. Členství je bezplatné a rodiče, kteří se rozhodnou zapojit, získají možnost vzájemné výměny zkušeností a neocenitelné rady, jak svým diabetickým dětem pomoci prožít co nejplnohodnotnější život.

Více vědět – lépe žít

U diabetu je základem edukace – tedy vědět co nejvíce o podstatě nemoci, její léčbě a nutném režimu. Proto pořádá spolek Diahelp nejrůznější pobyty s edukačně-sportovním programem a semináře na odborná témata (např. nové technologie v léčbě diabetu, nové směry ve stravě diabetika atd.), které dětem i rodičům život s diabetem usnadňují. Spolek tak slouží jako prostředník a zajišťuje, aby se aktuální informace z oblasti léčby diabetu, sociální i zdravotní péče dostaly ke všem potřebným. Snaží se však školit nejen rodiny, ale také pedagogy mateřských a základních škol, které seznamuje s péčí o diabetické děti v rámci akreditovaného kurzu MŠMT „Učíme diabetické dítě.“ A konečně se obrací také na širokou veřejnost ve snaze zvýšit obecné povědomí o problematice diabetu 1. typu, a to formou přednášek a vydáváním informačních materiálů.

Sdílení starostí i povzbuzení

Vzděláváním však činnost spolku nekončí. Velice oblíbená jsou také různá společenská setkání, kulturní akce a sportovní aktivity. Za všechny jmenujme například bowlingová klání, dětské dny, mikulášské nadílky, koncerty atd.
Cennou pomocí pro rodiny je rovněž možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek ze zdrojů spolku nebo poradenství týkající se umísťování dětí do mateřských či základních škol, nároků na zdravotní pomůcky či příspěvků na péči. Vyrovnat se s celoživotním onemocněním je náročné pro všechny členy rodiny. Proto spolek Diahelp věnuje velkou pozornost také psychické podpoře rodin v počátcích onemocnění.

Zákony na naší straně

Spolek Diahelp je aktivní také na poli legislativy, která se přímo týká diabetiků. Snaží se o změny zákonů, které by byly diabetickým dětem ku prospěchu. Jedná se např. o nároky na zdravotní pomůcky, problémy ve školství či sociální tematiku. Mezi zásadní cíle spolku patří zrovnoprávnění postavení dětí s diabetem v předškolních, školních a dalších zařízeních.

KONTAKTY:

Diahelp – svaz diabetiků z. s.
Adresa: Báňská 287, Most 434 01
Tel.: 602 813 601 – Pavla Urbanová
E-mail: urbanova.pavla@centrum.cz
Web: www.diahelp.cz

Petra Mráčková

412

Zdroj fotografie: Shutterstock, není-li uvedeno

Zdroj informací: archivní číslo časopisu DIAstyl, není-li uveden jiný

Diskuze k článku