Diabetikům II. typu často chybí některé znalosti o cukrovce, které by jim mohly zachránit život

Diabetikům II. typu často chybí některé znalosti o cukrovce, které by jim mohly zachránit život
Edukace diabetiků je nezbytná. Spousta lidí nemá o své nemoci dostatečné znalosti Zdroj: Pixabay

Tým výzkumných pracovníků z Portugalska se zaměřil na zjištění úrovně informovanosti u pacientů s diabetem II. typu a došel k nepříjemnému závěru. Po otestování účastníků studie, mezi nimiž byli jak pacienti na inzulinu, tak jedinci dodržující pouze dietní režim a osoby užívající antidiabetické léky, zjistili, že diabetici nemají dostatečné znalosti o svém onemocnění. To se týkalo různých aspektů cukrovky II. typu, například monitorování hladiny cukru v krvi, které může pomoci vyhnout se prudkému zvýšení hladiny cukru v krvi, jež je spojeno s akutními a chronickými komplikacemi.

Diabetes II. typu postihuje stovky milionů lidí na celém světě. Ačkoliv cukrovka nebolí, je nesmírně důležité ji léčit, jinak hrozí negativní dlouhodobé následky v podobě srdečních chorob, onemocnění ledvin, ztráty zraku, vředů, někdy i amputace končetin. Pro úspěšnou kompenzaci diabetu je ale nezbytné, aby pacienti měli dobré znalosti o nemoci a její léčbě.

Výzkum zaměřený na znalosti lidí s diabetem II. typu

Tým portugalských výzkumníků se rozhodl prozkoumat, kolik pacientů – léčených i neléčených inzulinem – má potřebné znalosti o cukrovce II. typu. Výsledky svého výzkumu publikoval v časopise Frontiers in Public Health.

Naší hlavní motivací bylo přispět ke snížení stávajících rozdílů ve znalostech, které mají pacienti s diabetem o svém onemocnění,“ uvedl hlavní autor studie, profesor Pedro Lopes Ferreira, ředitel Centra pro zdravotnická studia a výzkum na univerzitě v Coimbře. „Touto studií jsme prokázali, že existuje potřeba zlepšit znalosti o nemoci pacientů s diabetem 2. typu,“ dodal.

Češi o svém onemocnění často nevědí

Ani v České republice není situace optimální. Ačkoliv se jedná o nemoc postihující značnou část Čechů, mezi širokou veřejností stále často kolují mýty spojené s onemocněním a jeho typy. Kromě nedostatečné informovanosti je zde i další problém. Podle tiskové zprávy Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra zveřejněné k loňskému Světovému dni monitoringu diabetu existuje v Česku řada lidí, kteří mají diabetes a o svém onemocnění nemají tušení, takže se s ním neléčí. Jejich počet se v České republice odhaduje až na 250 tisíc. Podle průzkumu, který si zdravotní pojišťovna nechala vypracovat, se navíc ukázalo, že měření hodnot cukru a krevních tuků Češi nevěnují dostatečnou pozornost. Zvýšená koncentrace cholesterolu v krvi a cukrovka přitom vedou k závažným zdravotním komplikacím, zejména k srdečně-cévním onemocněním, na která u nás ročně zemře asi 45 000 lidí, což představuje téměř jednu polovinu celkové úmrtnosti.

Obezita: Na hmotnost má vliv genetika. Děti obézních rodičů budou pravděpodobně zase obézní

Podle údajů Českého statistického úřadu ohrožuje obezita 18,5 % Čechů, z toho téměř 20 % mužů a 18 % žen, mírnou nadváhou trpí 47 % mužů ...

Podle portugalské studie se úroveň znalostí u diabetiků značně liší

K posouzení znalostí o cukrovce použili výzkumní pracovníci znalostní test vyvinutý pro osoby s diabetem I. nebo II. typu. Test obsahuje mimo jiné otázky týkající se výživy, příznaků a symptomů a kontroly užívání léků. Studie se zúčastnilo celkem 1 200 diabetiků, téměř 40 % byli jedinci léčení inzulinem. Zbytek vzorku dodržoval specifické diety. Někteří z pacientů navíc užívali neinzulínová perorální antidiabetika, jiní se spoléhali pouze na dietu.

Výsledky ukázaly, že mnoho účastníků (71,3 %) dokázalo správně odpovědět na otázky týkající se stravování a že více než čtyři z pěti respondentů prokázali dobré znalosti o pozitivním vlivu pohybových aktivit. Více než 75 % respondentů také mělo povědomí o nejlepší metodě testování hladiny cukru v krvi.

Znalosti v jiných oblastech ale byly nedostatečné. Například na otázku, která potravina by se neměla používat k léčbě nízké hladiny cukru v krvi, odpovědělo správně pouze 12,8 % účastníků. Nejnižší procento (4,4 %) správných odpovědí bylo u otázky týkající se příznaků ketoacidózy, potenciálně život ohrožující pozdní komplikace cukrovky II. typu.

Jednou z hlavních příčin tohoto rozdílu ve znalostech je pravděpodobně chování zdravotníků a oblasti, které jsou při informování pacientů upřednostňovány,“  vysvětlil Lopes Ferreira.

Banány jako zdroj draslíku: Diabetici by měli jíst méně zralé a kombinovat je s bílkovinou

Banány jsou bohaté na zdraví prospěšné látky. Obsahují širokou škálu vitaminů, včetně vitaminů B, E a kyseliny listové, a také důležité minerály, ...

Diabetici na inzulinu jsou na tom s informacemi lépe

Výzkumníci zjistili, že užívání léků je jedním z faktorů, které ovlivňují znalosti o cukrovce II. typu. Procento správných odpovědí bylo 51,8 % u pacientů neléčených inzulinem a 58,7 % u pacientů užívajících inzulin. Z demografického hlediska měli lepší znalosti o nemoci lidé mladší 65 let, s vyšším vzděláním, nežijící sami a dodržující specifickou dietu.

Výzkumní pracovníci uvedli, že jejich výsledky zdůrazňují potřebu zlepšit znalosti o některých aspektech diabetu II. typu, například o monitorování hladiny cukru v krvi, které může pomoci vyhnout se prudkému zvýšení hladiny cukru v krvi, jež je spojeno s akutními a chronickými komplikacemi. „Mezery ve znalostech v rámci jednotlivých částí testu jsou také problémem, který je potřeba urychleně řešit,“ zdůraznil tým výzkumných pracovníků, který doufá, že výsledky výzkumu přispějí ke změně přístupu zdravotnických pracovníků k pacientům.

Zdroj: medicalexpress.com, dále dle textu

 

11002

Diskuze k článku