Diabetické bércové vředy: proč vznikají a jak je léčit?

Lidé, kteří podceňují správnou léčbu cukrovky, se nezřídka kdy potýkají s diabetickými bércovými vředy. Na rozvoji kožního defektu se však podílí i celá řada dalších faktorů, nejen dekompenzovaný diabetes.

Diabetické bércové vředy: proč vznikají a jak je léčit?
Zdroj: Shutterstock

K otevřené ráně by mělo okolí přistupovat velmi sterilně, jinak hrozí riziko proniknutí infekce do těla.

Ideální je samozřejmě předcházet vzniku diabetického bércového vředu, ovšem když se již rána objeví, je podstatná včasná a adekvátní léčba. Jedině tak lze předejít vážným komplikacím, které mohou vyústit až v celkovou sepsi organismu nebo v amputaci končetiny. Jak si počínat?

bércový vřed

Diabetické bércové vředy jsou tepenného původu. Většinou mají spojitost s dekompenzací cukrovky. | zdroj: Shutterstock

Proč vzniká diabetický bércový vřed?

Jak již bylo zmíněno v úvodu, diabetické bércové vředy se nejčastěji rozvinou u diabetiků, kterým se nedaří efektivně kompenzovat svou nemoc. To může být spojené s neochotou dodržovat nastavenou léčbu od diabetologa. Výsledkem bývají výrazné výkyvy glykémie, častěji pak hyperglykémie, které mohou podpořit nejen vznik kožních defektů vlivem zhoršeného prokrvování, ale i neuropatie či jiné komplikace. Celé situaci pak nepřidává nikterak přítomnost dalších chronických onemocnění v anamnéze, jako je např. ischemická choroba dolních končetin nebo ischemická choroba srdeční (zejména u diabetu II. typu).

Diabetický bércový vřed: lokalizace a obvyklé projevy

Každý diabetik by měl dbát o své nohy. Vhodná je každodenní důkladná kontrola celistvosti i barvy kůže. Diabetické bércové vředy se velmi často tvoří na patách, nártech nebo prstech nohou. Tyto oblasti tedy vyžadují zvýšenou péči. Všímat by si měl člověk s cukrovkou zejména změny citlivosti a případného zvýšeného prokrvování dolní končetiny (noha může být nezvykle horká, zarudlá a dochází i k omezení či úplné ztrátě citlivosti). V tomto okamžiku ještě můžete udělat mnohé pro prevenci, tj. lépe ve spolupráci s diabetologem kompenzovat svou nemoc, zvýšit pohybovou aktivitu, nohu masírovat, bandážovat a zlepšit jídelníček. Pokud se pak v pokročilé fázi bércový vřed skutečně vytvoří, rána bývá zprvu menší, ohraničená, avšak později se rozšiřuje, prohlubuje a může i mokvat.

ošetření

Diabetik by se měl nechat ošetřit s bércovým vředem primárně u chirurga, dermatologa nebo specialisty na hojení ran. | zdroj: Shutterstock

Jak probíhá léčebný proces diabetických bércových vředů?

V první řadě je nutné podotknout, že každý kožní defekt by měl diabetik nahlásit svému praktickému lékaři i diabetologovi. Ten ránu prohlédne a zašle jej k odbornému lékaři, tj. k chirurgovi nebo dermatologovi, který započne efektivní léčbu dle stupně poškození. Zanedbání jakékoliv intervence může předznamenávat fatální následky v podobě rozsáhlých infekcí a nekróz hrozících ztrátou končetiny! A jaký je další postup?


  • Po důkladném ambulantním vyšetření lékař doporučí vhodnou metodu hojení.
  • Zdravotní sestra diabetický bércový vřed ošetří (nejčastěji se používají materiály pro vlhké hojení) a použije sterilní krytí + bandáž končetiny.
  • Diabetik je obvykle edukován zdravotnickým personálem o procesu adekvátní domácí péče o ránu (pakliže není nijak závažného charakteru).
  • Pokud diabetik není sám schopen bércový vřed ošetřit, dojíždí na převazy do ambulance, nebo ještě lépe je mu zajištěna zdravotní sestra domácí péče.
  • Rozsáhlé a velmi hluboké rány je nutné léčit pouze pod dohledem odborného zdravotnického personálu.

Jak podpořit hojení ran u diabetiků?

Diabetik by měl být během svého života obezřetný a pozorný, co se týká tvorby nejrůznějších ran a ranek. Nejčastějším místem poranění pak bývají ...

Domácí péče o diabetický bércový vřed

Pakliže je diabetik soběstačný, může o méně závažnou ránu pečovat samostatně na základě edukace zdravotnického personálu. Nutné je striktně používat doporučené hojivé látky/krytí! Alternativy jsou vyloučené, mohou totiž defekt jen zhoršit. To vyžaduje opravdovou důslednost. Rána by měla být pravidelně oplachována sterilním roztokem a ošetřována předepsanými hojivými materiály. Důležitá je i pravidelná obměna sterilního krytí za suché, pokud rána prosakuje. Podstatné je také nasazení rukavic během ošetření bércového vředu v rámci prevence proniknutí infekce do těla. V případě, že si diabetik neví rady, měl by kontaktovat ošetřujícího lékaře s žádostí o rady. Neopomenuty by měly být i soustavné kontroly na chirurgické či kožní ambulanci. Jen lékař může adekvátně posoudit efektivitu léčby a případně ji změnit dle potřeby.

Autor: Bc. Iveta Reinisch, foto: Shutterstock

Zdroj: Lecbarany.cz, Internimedicina.cz