Diabetici v Praze bojují s cukrovkou i nedostatkem financí

Krajská rada Svazu diabetiků v Praze po svém vzniku řídila dvanáct územních organizací. V současné době diabetici v hlavním městě aktivně pracují jen v sedmi sdruženích.

Diabetici v Praze bojují s cukrovkou i nedostatkem financí
Zdroj: Shutterstock

 

V Praze se zapojuje jen málo diabetiků

Přestože je v Praze mnoho lidí s diagnózou diabetes mellitus, je jejich zapojení do činnosti Svazu diabetiků v podstatě velmi nízké. Řada nemocných o existenci Svazu a jednotlivých organizací ani neví, nemá na zapojení čas nebo se snaží řešit problémy se svou nemocí samostatně. Přitom jsou to právě územní organizace, které mohou být diabetikům nápomocné při měření glykemie, seznámení s riziky onemocnění, edukační činnosti i smysluplném trávení volného času. Do jednotlivých organizací mohou vstoupit i rodinní příslušníci diabetiků, kteří pak lépe pochopí potřeby svých nemocných příbuzných, dozví se vše, co jejich člen rodiny potřebuje a mohou mu být velmi nápomocni.

Společná setkání, sportovní aktivity i vzdělávání

Všechny organizace pracují podle Stanov Svazu a podle dílčích předpisů k jednotlivým aktivitám. V prvé řadě pořádají pro svoje členy řadu akcí. Organizují pravidelná setkání, rekondiční plavání a cvičení. Dále pořádají přednášky lékařů, kteří se snaží vysvětlit vše, co diabetik potřebuje znát. Podle svých možností se podílejí i na organizování kulturních akcí, mezi které patří jednodenní výlety za zajímavostmi naší republiky. Účastní se akcí pořádaných ústředím Svazu, tedy konference, kongresů a sjezdu Svazu. Činnost organizací zajišťují volení funkcionáři, kteří svoji práci vykonávají ve svém volném čase a bez nároku na jakoukoli odměnu.

Edukačně preventivní pobyt

Hlavní akcí je edukačně preventivní pobyt. Ten pořádají všechny naše organizace samy nebo ve spolupráci s ostatními. Hlavním úkolem tohoto pobytu je vštípení a zažití denního programu diabetika. Během pobytu se osoby s diabetem učí správnou aplikaci inzulinu, pravidla jeho uchovávání během podobných akcí nebo na soukromé dovolené. Dozví se, co by měli mít při cestování a podobně. Účastníci pobytu také při stravování dostávají vzorové porce jídla, aby se naučili řádně dodržovat dietu. Součástí pobytů je cvičení, pravidelné společné vycházky, a pokud je to možné, organizuje se i rekondiční plavání. Po skončení denního programu si účastníci mohou organizovat společenské akce jako tanec, hraní různých her a jiné aktivity. Podle vyjádření lékařů – diabetologů tyto pobyty nemocným velmi pomáhají a po jejich absolvování je zdravotní stav zúčastněných velmi dobrý.

Státní dotace jsou nedostatečné

Zmíněné aktivity Svazu diabetiků bohužel nelze dlouhodobě zajistit bez potřebného finančního zabezpečení. Snahou všech členů a funkcionářů je to, aby účastníci hradili jen nejnutnější náklady. K činnosti jsou proto využívány přidělené státní dotace. Pražská rada pravidelně oslovuje úřady jednotlivých pražských obvodů a územních celků, v nichž organizace pracují. Některé úřady samosprávy podporují činnost ÚO formou grantového řízení, jiné poskytují dary. Část finančních prostředků se podařilo získat i od sponzorů. Pražská rada oslovila s nabídkou spolupráce i zdravotní pojišťovny, ale z širokého spektra pojišťoven se ke spolupráci podařilo získat jen VZP, jejíž pracovníci souhlasili se vzájemnou spoluprací a s částečným krytím aktivit pražských územních organizací.

Státní dotace na akce Svazu diabetiků jsou nedostatečné a bohužel ani podpora ze strany městských částí není taková, jak by situace vyžadovala. Největším problémem je však nulová výměna informací s Krajským úřadem v Praze a s primátorem. Přes dosavadní snahy Pražské rady se s žádným představitelem Kraje Praha nepodařilo navázat spolupráci. Nikdo z jeho představitelů se o činnost územních organizací a práci pro nemocné osoby s diabetem nezajímá, což je velká škoda. Patříte-li mezi osoby s diabetem a chcete-li být členem Svazu diabetiků na území hlavního města Prahy, můžete navštívit územní organizaci v místě svého bydliště.

Z historie Svazu diabetiků v Praze

 

Tři roky před ustavením Pražské rady došlo v hlavním městě k dohodě většiny územních sdružení a byla ustavena tzv. Rada pro územní organizace, která řešila problémy týkající se všech pražských organizací. Po přechodu na krajské zřízení vznikla oficiální Pražská Rada, která v současné době řídí sedm celků. Některé organizace z původních dvanácti skupin diabetiků přestaly pracovat, neboť z důvodu vysokého věku nebo úmrtí ztratili svého předsedu a nikdo z dalších členů či funkcionářů v daném území neměl o organizační práci zájem. Pražská rada hledala způsob, jak aktivně zapojit členy Svazu diabetiků alespoň do jiných organizací a podařilo se jí sloučit diabetiky z území Prahy 1 a 6 se skupinou fungující v obvodu Prahy 5. Do čela původní organizace a později i Pražské rady byl zvolen předseda ÚO pro Prahu 5, 13, 16 a 17. Obvod Prahy 5 byl rozdělen na 4 městské části, a proto se jejich označení pro snazší orientaci objevilo i v názvu ÚO. Později ještě přibyly sloučené skupiny Praha 1 a 6. U ostatních organizací se bohužel podobný postup nezdařil. Některé se rozhodly skončit a nečekaly na pomoc Pražské rady, jiné měly zájem o sloučení, ale nedošlo k dohodě sousedních obvodů a proto skončily také. Předseda p. Jaroslav Pulchart je v současné době členem VV Svazu a byl pověřen zastupováním Svazu diabetiků v Radě seniorů ČR, v níž pracuje ve funkci člena kolegia a je členem předsednictva tohoto orgánu.