Diabetici II. typu v remisi mají nižší pravděpodobnost rozvoje onemocnění srdce a ledvin

Diabetici II. typu v remisi mají nižší pravděpodobnost rozvoje onemocnění srdce a ledvin
Nejen strava, ale i pohyb může přispět k remisi diabetu Zdroj: Pixabay

Skutečnost, že lidé s diabetem II. typu mají zvýšené riziko onemocnění srdce a ledvin, je obecně známá a prokázaná. Podle nového výzkumu je ale u osob, které se na delší dobu dostanou do remise, výskyt těchto onemocnění nižší. Jde o první intervenční studii, která spojuje remisi se sníženým výskytem komplikací u cukrovky II. typu. K jakým závěrům došli vědci z výzkumné skupiny Look AHEAD v rámci svého výzkumu publikovaného v lednu 2024?

Cukrovka neboli diabetes mellitus se řadí mezi chronická a progresivní onemocnění. Rozsáhlé výzkumy potvrdily, že diabetes zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění asi třikrát u mužů a pětkrát u žen. Také riziko cerebrovaskulárních chorob je u diabetiků asi trojnásobné. Bylo rovněž prokázáno, že pacienti s diabetem mají 2,3× vyšší riziko úmrtí na ischemickou chorobu srdeční a 1,7× vyšší riziko cévní mozkové příhody než jedinci bez diabetu.

Nový výzkum přinesl zajímavé poznatky o přínosech remise

Podle nové studie je u diabetiků II. typu, kteří se dostanou na delší dobu do remise, výskyt těchto onemocnění nižší. Ačkoliv remise nemusí být pro každého s diabetem II. typu možná, podle vědců může úprava životního stylu potřebná k dosažení remise přinést i tak značné výhody.

Výsledky výzkumu naznačují, že lidé s diabetem II. typu, kterým se podaří dosáhnout na delší dobu remise, mají nižší výskyt jak chronických onemocnění ledvin, tak kardiovaskulárních chorob. Podle studie měly osoby, u nichž došlo k remisi, o 40 % nižší výskyt kardiovaskulárních onemocnění a o 33 % nižší výskyt chronických onemocnění ledvin ve srovnání s jedinci, kteří sice zhubli, ale u nichž k remisi diabetu II. typu nedošlo.

Je to první intervenční studie, která spojuje remisi se snížením komplikací souvisejících s diabetem, a je to povzbudivá zpráva pro ty, kteří dokážou dosáhnout remise diabetu II. typu,“ uvedl v tiskové zprávě doktor Edward Gregg, spoluautor studie a profesor na fakultě School of Population Health při univerzitě RCSI University of Medicine and Health Sciences v irském Dublinu. „Ačkoliv naše studie upozorňuje na to, že udržení snížené hmotnosti a remise je obtížné, naše zjištění naznačují, že jakýkoli úspěch týkající se remise je spojen s pozdějšími zdravotními výhodami,“ dodal doktor Gregg.

Můj příběh: Kvůli migrénám jsem zlá na celý svět. Manžel se chce rozvést

Rodina a migrény nejdou moc dohromady. Aspoň ne ta moje rodina. Ještě před pár lety bylo všechno víceméně v pořádku. Byli jsme, dalo by se říct, ...

Jak probíhala studie

Výzkumní pracovníci zkoumali údaje účastníků studie Look AHEAD, která porovnávala dopad 12 let intenzivní intervence v oblasti životního stylu prostřednictvím edukace a podpory při léčbě cukrovky. Studie se zúčastnilo více než 5 000 dospělých osob s diabetem II. typu. Účastníci byli ve věku 45 až 76 let.

Delší remise vede k většímu snížení výskytu onemocnění

Po analýze výsledků studie Look AHEAD vědci došli k zajímavému zjištění. Snížení výskytu těchto onemocnění bylo největší u těch, u nichž došlo k dlouhodobější remisi.

U osob, u nichž remise trvala alespoň čtyři roky, se výskyt chronických onemocnění ledvin snížil o 55 %, zatímco výskyt kardiovaskulárních onemocnění poklesl o 49 %.

Udržení remise je náročné

Za remisi se u diabetu II. typu považuje stav, kdy má člověk normální glykemii bez léků na cukrovku po dobu nejméně tří měsíců. Vědci v rámci nového výzkumu zjistili, že zatímco po jednom roce sledování došlo k remisi u 11 % osob, v osmém roce byla v remisi již jen 4 % osob. Podle odborníků to poukazuje na skutečnost, že osoby s diabetem II. typu mají problém s udržením hmotnosti.

Pro udržení remise je důležité zachovat úsilí, které bylo nutné k dosažení remise. Lidé jsou často schopni držet extrémnější nebo specifické diety, aby dosáhli remise diabetu. Například mnoha pacientům se to krátkodobě daří s ketodietou. Mnohé z těchto restriktivnějších diet však nejsou dlouhodobě udržitelné a je opravdu klíčové najít dietu, která funguje a – co je velmi důležité – která je dlouhodobě udržitelná. Pokud člověk přestane dodržovat dietní režim nebo znovu přibere na váze, může se cukrovka vrátit. Ve skutečnosti jde o to, osvojit si zcela nový přístup k jídlu a cvičení,“ vyjádřila se k problému doktorka Marilyn Tan, klinická docentka medicíny se specializací na endokrinologii na Stanford University School of Medicine v Kalifornii.

Remisi může bránit genetika nebo věk

Diabetes je onemocnění, na němž se podílí celá řada faktorů. Mezi obecně známé části rovnice samozřejmě patří strava, hmotnost a životní styl. Existuje ale celá řada dalších rizikových faktorů, jako je genetika, zdravotní problémy, užívané léky nebo věk, které zvyšují riziko, že se diabetes vrátí.

B. B. King: Bluesový král tvrdil, že zplodil 15 dětí. Zřejmě ale nebyly jeho

B. B. King se narodil v září 1925 do velmi chudé rodiny a vyrostl na bavlníkové plantáži. Od útlého dětství jej vychovávala babička, protože ...

I krátká remise může pomoci

Ze všech účastníků studie měli největší pravděpodobnost dosažení remise lidé, kteří měli cukrovku jen krátkou dobu, měli nízkou počáteční úroveň průměrných výsledků glykemie a došlo u nich k výraznému úbytku hmotnosti. Bylo však zjištěno, že i krátkodobá remise může přispět ke snížení rizika chronického onemocnění ledvin a kardiovaskulárních onemocnění.

Už samotná snaha je prospěšná

A ačkoliv remise nemusí být u každého člověka s diabetem II. typu možná, už samotná změna životního stylu, která k dosažení remise směřuje, bude pro diabetiky přínosná. „Cílevědomost je skvělá, ale přesto remise nedosáhne každý. To platí zejména pro osoby, které mají diabetes II. typu již dlouho,“ vyjádřil se ke studii doktor Jonathan Shaw, zástupce ředitele oddělení Clinical and Population Health v institutu Diabetes Institute v australském Melbourne. „Možnost dosažení remise je pro některé lidi velkou motivací, ale pro jiné mohou být změny životního stylu potřebné k dosažení remise příliš velké,“ dodal. Podle jeho slov však každý pokrok směrem ke zdravému životnímu stylu a každé zlepšení managementu diabetu bude prospěšné, i když pacient remise nedosáhne nebo ji neudrží.

Zdroje: profimedicina.cz, medicalnewstoday.com, hcplive.com

11263

Diskuze k článku