Diabetes u mladších dospělých: Je těžké být přijat společností

Diabetes u mladších dospělých: Je těžké být přijat společností
V tomto vývojovém období přetrvává nepravidelná konzumace potravin, nepravidelné modely spánku způsobené nástupem do práce a snahou o prosazení se. Zdroj: Shutterstock

Období rané dospělosti, kolem 21.–30. roku, je charakterizováno dosažením psychické dospělosti a upevněním postojů k povinnostem a zodpovědnosti. Přesto jde stále o velmi náročné období nejen pro nově diagnostikované diabetiky, ale i pro diabetiky, kteří trpí onemocněním již od dětství.

Běžně se v tomto období rozdělují role – na mužskou a ženskou – které jsou společensky významně ovlivněny. Ženy se postupně vyrovnávají s rozhodnutím volit mezi rolí matky a profesní kariérou, protože rodičovská role je sociálně vysoko ceněná a mění se v závislosti na věku dětí. Vzhledem k období vrcholné tělesné výkonnosti se muži oproti tomu více soustředí na pracovní činnost, ale jejich sociální pozice ještě není ustálená.

VÝZNAMNÉ ZMĚNY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ ZDRAVÍ

Diabetes prochází v tomto vývojovém období významnými změnami, které mají přímý vliv na nemoc i nemocného. A to hlavně z důvodu ukončení studia na vysoké škole, nástupu do práce, hledání vhodného partnera, založení rodiny, těhotenství, porodu a starosti o rodinu nebo kariérního růstu. Jde o velké změny v životě diabetiků, které významně ovlivňují nejen kompenzaci onemocnění, ale i celkový zdravotní stavvýkonnost.

PhDr. Andrea Bukovská, MHA, MPH: „O cukrovce by se mělo učit i v hodině prvouky nebo biologie.“

Děti mladšího (6–8 let) i staršího (8 až 12 let) školního věku už tráví významný čas svého života mimo rodinu a jsou hodnoceni podle vlastních ...

NEJEN OSOBNÍ, ALE I PRACOVNÍ ŽIVOT

Sociální problém představuje nejen hledání vhodného partnera, ale i vhodného zaměstnání s možností realizace režimových opatření. Z důvodu možných akutních komplikací diabetu ve smyslu hypoglykemie, dodržování režimových opatření a pravidelných kontrol v diabetologické ambulanci a dalších odborných ambulancích, jako je kardiologická, nefrologická, neurologická, oční, ale i endokrinologická, rehabilitační a podle potřeby i další vznikají intimní problémy nejen v partnerství, manželství a rodičovství, ale i v zaměstnání.

I přes rozsáhlou osvětu široké veřejnosti ještě stále přetrvává přímá i nepřímá diskriminace těch, kteří jsou jiní než ostatní, a to ve smyslu přítomnosti chronické choroby. A pociťují to, bohužel, často i diabetici.

JAK SE TO PROJEVUJE?

Nejčastěji jde o nepřijetí do požadovaného zaměstnání, propuštění z důvodu reorganizace nebo zrušení pracovního místa, přeřazení na jinou pracovní pozici téměř vždy s nižším platovým ohodnocením nebo neumožnění kariérního růstu. Mladší dospělí diabetici už sice plně zodpovídají za diabetes mellitus, ale dodržovat všechny příkazy, zákazy, omezení a nutnosti ve společnosti, která akceptuje jen zdravé a výkonné lidi, je velmi náročné.

I proto v tomto vývojovém období přetrvává nepravidelná konzumace potravin, nepravidelné modely spánku způsobené nástupem do práce a snahou o prosazení se. Provázeny jsou často neúmyslným zapomínáním na injekční aplikaci inzulinu před jídlem, nejčastěji z důvodu pracovního zaneprázdnění, nebo aplikací vysokých dávek inzulinu z důvodu nadměrného příjmu nevhodné potravy a v nevhodném čase.

Zdroj: časopis DIAstyl, autorizovaný článek užitý v původním znění a se souhlasem autorky PhDr. Andrey Bukovské, MHA, MPH

1300

Diskuze k článku