Stres ovlivňuje diabetes. Jak si s ním poradit?

Stres je každodenní součástí života a v současné, předvánoční době si to uvědomujeme víc, než kdy jindy. Zvládání stresových situací je důležitou součástí léčby diabetu.

Stres ovlivňuje diabetes. Jak si s ním poradit?

Stresem nazýváme obrannou reakci organismu na stresor (nadměrnou zátěž způsobenou zvenku). Tato reakce těla má za cíl udržet rovnováhu, zabránit poškození těla stresovou situací. U zvířat se jedná o boj o přežití (útok nebo útěk), u lidí se přidávají sociální a psychologické faktory – stresová reakce je tedy komplexní tělesný a psychický děj v reakci na tělesnou nebo psychickou zátěž. Umožňuje krátkodobě vysoké výkony v „nebezpečí“. Tuto reakci těla můžeme jen zčásti ovlivnit svojí vůlí, neboť je řízena hormonální a nervovou soustavou.

Stres může působit i pozitivně

U lidí jsou stresory jak pozitivní, tak negativní – např. i zážitek velké radosti může tělo vnímat stresově. Avšak určitá míra stresu je pro život nezbytná – dává nám totiž podněty ke zvládání překážek, motivuje nás, je hybnou silou ve vývoji jedince i druhu. To, zda tělo na událost zareaguje stresem, je určeno hlavně způsobem, jak konkrétní situaci vnímáme, tedy spouštěčem není situace sama, ale náš postoj k ní. Škodlivý je stres ve chvíli, kdy trvá příliš dlouho nebo překročí míru zvladatelnosti – původně účinné mechanismy začnou tělu škodit.

Co nás stresuje?

Stresové faktory mohou být fyzikální (světlo, hluk, teplota), psychické (zodpovědnost, práce, škola, frustrace, nemoc, věk), sociální (vztahy, životní styl),  traumatické životní události a různá předělová životní období jako odchod ze školy, rozvod, odchod do důchodu, odchod dítěte z domova atd.
Diabetes mellitus je pro mnohé nemocné také významným stresorem. I když mnoho lidí svou nemoc dobře zvládá a žije s ní plnohodnotný a spokojený život, na někoho může působit stresově, hlavně kvůli svojí nevyléčitelnosti. Je to celoživotní onemocnění, které přináší do života mnohá omezení a nutnost přizpůsobovat se. Diabetes je všudypřítomný, nejde si od něj odpočinout, sice nebolí a nepřipomíná se, ale o to víc se na něj člověk musí sám soustředit.

Glykemie stoupají

Stres zvyšuje sekreci hormonů, které působí proti účinku inzulinu a snižuje jeho uvolňování. Proto se v těle projeví hlavně vzestupem glykemie, která je právě kvůli hormonální podpoře obtížně zvladatelná běžnou úpravou léčby (zvýšení dávky inzulinu).
Při léčbě diabetu je důležité zahrnout stres do rozvahy o příčinách hyperglykemie, hlavně pokud je obtížně ovlivnitelná a opakovaně se objevuje v podobnou dobu nebo v podobných situacích, když byla jako její příčina předem vyloučena dietní chyba a nepřiměřená dávka inzulinu. Pokud odhalíte stres jako příčinu hyperglykemie, je potřeba ho řešit.

Důsledky nadměrného stresu

Stres ovlivňuje jak začátek, tak i průběh diabetu a má jak krátkodobý vliv (výkyvy glykemie), tak i dlouhodobé důsledky (špatná kompenzace diabetu). Navíc mnoho lidí stres takzvaně zajídá nebo trpí vlivem stresu nespavostí, což obojí opět prohlubuje jeho negativní důsledky.
Navíc může mít nadměrný stres na tělo i další nepříznivé důsledky,jako jsou poruchy soustředění, denní únava, celková nespokojenost, rozvoj úzkostných poruch nebo deprese. Dále pak mohou vlivem stresu vzniknout další onemocnění, která nazýváme psychosomatická (hypertenze, ischemická choroba srdeční, vředové onemocnění žaludku nebo astma). I diabetes sám je z tohoto pohledu psychosomatickým onemocněním, neboť může také vzniknout právě vlivem nadměrného stresu.

Jak předcházet stresu způsobeného diabetem?

Prevencí stresu způsobeného diabetem je hlavně vytvoření pozitivního postoje k nemoci. Známe diabetiky, kteří bez nadsázky tvrdí, že mají svou cukrovku rádi, protože kdyby ji neměli, byli by už dávno mrtví, nemoc je totiž přesvědčila, aby změnili svůj do té doby nezdravý životní styl, a díky nemoci se o sebe lépe starají.
Další prevencí stresu, který vzniká kvůli diabetu, je mít o nemoci co nejvíce informací – obecně o tom, jak se léčí, a jak je vhodné jí přizpůsobit životní styl. Stejně důležité je ale mít také co nejvíce informací o povaze své vlastní nemoci – tedy mít ji co nejlépe zmonitorovanou, často měřit glykémie, být aktivní v samostatné úpravě léčby a učit se reagovat na glykémie, na jídlo, na fyzickou zátěž. To dodává diabetikovi pocit kompetence a nezávislosti na lékařích a edukátorech, kteří mohou zůstat jen vzdálenou oporou. Tím hlavním v léčbě je sám diabetik.

Jak se nahromaděného stresu zbavit?

Abychom zbytečně stresem nezatěžovali svoje tělo, je výhodné vypěstovat si návyky, jak akutní stresové situace zvládat co nejlépe. Každý, kdo se cítí být pod vlivem stresu, si jistě na sobě vyzkoušel, co mu pomáhá. Pokud to jde, je nejvýhodnější stresující situaci co nejdříve opustit – např. pokud se s námi někdo hádá, to nás rozrušuje a víme, že hádka nebude mít konstruktivní vyústění. Pokud již jsme rozrušeni, je potřeba dostat pod kontrolu tělesné příznaky stresu (zrychlený dech a srdeční tep, někdy třes nebo chvění těla, zčervenání v obličeji atd.) a to třeba pomocí dýchání do břicha nebo předem naučené rychlé relaxace.
Pokud se cítíme např. v časovém presu, je dobré na chvíli se zastavit a srovnat si myšlenky v duchu Ebenovy písně: „Chceš-li své běžící myšlenky zachytit, sedni si, chce to svůj čas.“ Pro situace, o kterých víme, že nás do stresu přivádějí, je výhodné mít předem připravené uklidňující myšlenky, a ty si v duchu nebo polohlasně přeříkávat.

Desatero zvládání stresu

Stres se ale dá dobře zvládnout, pokud člověk zaujme pozitivní postoj sám k sobě. Je potřeba:

1. Myslet na sebe, vnímat svoje emoce, sdělovat svoje potřeby
2. Ujasnit si svoje hodnoty a priority
3. Chválit a odměňovat se
4. Dobře spát a odpočívat v průběhu dne
5. Pravidelně a správně jíst a pít
6. Pracovat s přiměřenou zátěží, oddělovat práci od osobního života
7. Smysluplně trávit volný čas
8. Mít vyrovnanou aktivitu fyzickou a psychickou
9. Řešit konflikty, pečovat o vztahy
10. Neodkládat nepříjemné aktivity

Dlouhodobý stres je potřeba řešit, a to především odstraněním jeho příčin. Dále mohou pomoci různé potravinové doplňky nebo léky, které zmírní vzniklé tělesné nebo psychické potíže a pomohou překonat aktuální obtížnou situaci. Z dlouhodobého hlediska je výhodné např. cvičení jógy, relaxace (např. autogenní trénink) nebo meditace.
Pokud se stres stane nezvladatelným, měli byste vyhledat odbornou pomoc psychologa nebo psychiatra, na které vám případně může dát kontakt váš praktický lékař nebo diabetolog.

MUDr. Jana Komorousová, Ph.D.

Zobrazit diskuzi
Diskuze k článku
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x