Diabetes a chirurgický zákrok: Co očekávat před operací?

Diabetes a chirurgický zákrok: Co očekávat před operací?
Zdroj: Shutterstock

Lidé léčící se s diabetem bývají oproti zcela zdravým lidem operovaní mnohem častěji. Přispívá k tomu několik faktorů spojených s chronickou nemocí, zejména pak její komplikace. Správná předoperační příprava však může omezit rizika spojená s operačním zákrokem. Pojďte s námi nahlédnout na to, co vás čeká jakožto diabetika před operací.

Kromě samotného chirurgického zásahu do organismu může přispět k dekompenzaci cukrovky i lačnění před zákrokem, změna diety nebo absence pohybu po operaci.

Každý chirurgický zásah představuje pro organismus určitou míru stresu. A právě ono vyplavování stresových hormonů a dalších látek do krevního řečiště může způsobit u diabetika snížení citlivosti na inzulín. Současně bývá zátěží i uvedení do umělého spánku během zákroku. Lze tedy případné komplikace minimalizovat a jakým způsobem?

Jaké operativní zákroky jsou u diabetiků nejčastější?

Jak již bylo uvedeno v úvodu, lidé léčení s cukrovkou bývají operativními zákroky více ohroženi než zdraví lidé. Svou roli hraje možný výskyt komplikací spojených s diabetem v anamnéze. Operace mohou být jak akutní (např. po infarktu myokardu se provádí tzv. koronární bypass), tak i ty plánované (např. při diabetické retinopatii se provádí laserová fotokoagulace). Nezřídka kdy se ovšem do nemocnice k zákroku dostanou i diabetici ve vážném zdravotním stavu, kteří jsou predikováni k amputaci dolní končetiny nebo k chirurgickému řešení diabetické nohy. Důvodů k doporučené operaci však může být daleko více.

Cukrovkou může onemocnět i váš čtyřnohý mazlíček. Rozpoznejte příznaky včas!

Zřejmě jste si pořídili psího kamaráda s vědomím, že se jedná o zcela zdravé zvíře. Ovšem i u těchto mazlíčků může kdykoliv dojít ke zdravotním ...

Jak může operace ovlivnit organismus diabetika?

S léčeným diabetem se naskýtá mnoho rizik vzhledem k operativnímu zákroku. Člověk s cukrovkou je často ohrožen zhoršeným hojením operační rány, infekcemi, rozvratem vnitřního prostředí (elektrolytů), kardiovaskulárními obtížemi či renálními poruchami. Ovšem odborníci mají za to, že dobře kompenzovaný diabetes významně sníží riziko těchto komplikací po operaci. V podstatě může být v tomto případě srovnatelné jako u zcela zdravého člověka. Proto je důsledná předoperační příprava diabetika nesmírně důležitá.

glykémie

Hladina glykémie by neměla u diabetika před operací kolísat. Nutná je kompenzace nemoci. | zdroj: Shutterstock

Co diabetika čeká před operací?

Lidé s diabetem musí absolvovat základní předoperační vyšetření prostřednictvím praktického lékaře, což je ostatně identické jako u lidí zdravých. Pozornost je soustředěna zejména na vyšetření správné funkce jater a ledvin. Praktický lékař též pracuje s předoperačními zprávami od odborníka, v tomto případě diabetologa, které by měly popisovat stav kompenzace diabetu, medikaci i rozvinuté komplikace spojené s nemocí. Podstatnou součástí lékařské zprávy od diabetologa by mělo být též upozornění např. na bezpříznakové hypoglykémie a případně i doporučení na úpravu léčby před a po operaci.

Diabetik musí být k operaci velmi důkladně připraven, aby se minimalizovala rizika komplikací spojených s dekompenzací nemoci a výskytem hypoglykémií. Ranní glykémie nalačno by se měly u člověka s diabetem pohybovat před zákrokem pod 7 mmol/l. Po konzumaci jídla pak pod 10 mmol/l,“ uvádí ve své práci „Předoperační vyšetření a perioperační péče o diabetické pacienty“ MUDr. Hana Krejčí, Ph.D. (lékařka 3. interní kliniky, 1. LF UK a VFN v Praze).

Zajímavosti a překvapivá fakta ze světa diabetu

Afroameričané jsou neúměrně postihnuti cukrovkou. Přibližně jedna ze tří Afroameričanek ve věku 65-74 let se léčí s diabetem. S diabetem se ...

Jak se liší příprava diabetika na operaci s ohledem na typ léčby?

Každý diabetik vyžaduje poněkud odlišný přístup v předoperační přípravě:

  • Diabetik na perorálních antidiabetikách: pakliže se jedná o menší operativní zákrok a kompenzace diabetu je v pořádku, pacient vysazuje perorální diabetika v den operace a současně nesnídá. Časově je nejvhodnější plánovat zákrok na ráno. Zdravotnický personál monitoruje hladinu cukru v krvi před i po zákroku. V případě potřeby se podává infuze glukózy krytá inzulínem. Po návratu k normální konzumaci jídla začíná diabetik opět užívat antidiabetika. Složitější operace pak provází nezřídka kdy dočasný přechod z PAD (perorální antidiabetika) na léčbu inzulínem (s dobrou kompenzací v den operativního zákroku, u dekompenzace DM s předstihem).
  • Diabetik na inzulínu: u lidí léčených inzulínem je nutné udržovat tzv. bazální hladinu inzulínu v krvi. Lékaři tedy těmto diabetikům ponechávají léčbu s úpravou, jelikož úplné vynechání inzulínu by mohlo způsobit ketoacidózu či dekompenzaci nemoci. Vždy záleží na závažnosti operace a také zdravotním stavu pacienta.
  • Diabetik na dietě: v momentu, kdy je pacient dobře kompenzován, není potřeba provádět žádná zvláštní opatření. Pakliže jeho glykémie nejsou optimální, většinou lékaři nasazují inzulínovou terapii (buď během hospitalizace, tj. 2 až 3 dny před zákrokem, nebo ambulantně).

Ať už se léčíte tabletami, inzulínem nebo jste pouze na dietě, mějte na paměti, že předoperační příprava u diabetika se může lišit dle individuální situace. Pouze ošetřující lékař má pravomoc rozhodnout, jak bude probíhat. Berte tedy prosím výše uvedené informace jako obecný vhled do problematiky.

Autor: Bc. Iveta Reinisch, foto: Shutterstock

Zdroj: Medlineplus.gov, Internimedicina.cz

817