Děti s diabetem v kolektivu

Děti s diabetem v kolektivu

Děti s diabetem mohou dělat všechno jako ostatní děti. Je nadmíru důležité podporovat jejich rovnocenné zařazení mezi vrstevníky. V dětském kolektivu se však děti s cukrovkou často setkají se zcela neodůvodněnými předsudky.

Role dětí v kolektivu a celková atmosféra dětské skupiny ovlivňují psychiku dítěte. Kromě zmíněných předsudků se však děti s diabetem mohou setkat i s tím, že se jich ostatní děti straní. Podobné situace je nutné dětem přiměřeně vysvětlit a odmítnout jejich pokračování. Snaha nevybočovat, ale také poznámky ostatních dětí bývají častou příčinou porušování doporučení v léčbě diabetu a mohou tak v důsledku dítě ohrozit.

Děti příliš o budoucnosti nepřemýšlejí

Až do časné dospělosti nelze na motivaci dětí (nejen) s diabetem pohlížet jako na motivaci dospělých. Vývojově nerozumí perspektivě v čase – tomu, že jejich jednání v současnosti se jim vyplatí za několik let. Žijí přítomností a budoucnost je pro ně příliš daleko. Nepřemýšlejí o ní.
Děti je proto nutné vést k tomu, aby se zapojili do péče o diabetes podobně jako při získávání dalších dovedností života. Nároky musí být přiměřené nebo pouze lehce nadsazené, aby dítě mělo reálnou šanci zažít při jejich splnění úspěch, který by je dále motivoval.

Pravidla pro pobyt dětí s diabetem v kolektivu

 • Dítěti nesmí být dovoleno využívat diabetes k manipulaci.
 • Dítě s diabetem nepotřebuje soucit, ale pomoc a vedení.
 • Diabetes ani „mít výsledky v pořádku“ nejsou pro děti motivem. Není to sport, s nikým nelze soutěžit.
 • Léčení diabetu musí mít dostupným cílem, musí mít obzor.
 • Únava dětí s diabetem bývá větší než u vrstevníků. Je potřeba k tomu přihlédnout.
 • Předškolní děti s diabetem nepotřebují speciální mateřské školy.
 • Školáci, kteří onemocněli diabetem, by měli mít možnost diabetes představit.
 • Děti v kolektivu by měly vědět, že dítě s diabetem nemůže jíst všechno.
 • Domluva ve školní jídelně před nástupem do školy předejde možným nedorozuměním.
 • Děti a dospívající na základní škole by měli mít s sebou stále zdroj rychle vstřebatelných cukrů, a to nejen pro jednu událost, kdy jsou cukry potřeba, ale alespoň pro dvě.
 • Během vyučovací hodiny by děti s diabetem měly mít možnost odejít na toaletu, změřit si glykémii a najíst se nebo napít.

Na co se připravit?

Bezproblémové zařazení dítěte do kolektivu se může stát jen zdánlivým, pokud se poruší některé ze 4 hlavních pravidel: aplikace inzulinu a měření glykémie, pravidelná dieta a režim dne.

Měření glykemie

Pohyb spolu s inzulínem snižuje glykémii. Glykémii je proto třeba změřit před pohybem, v průběhu pohybu (např. po hodině) a po skončení pohybu.

Hypoglykemie

Kdy lze hypoglykemii u dítěte očekávat? Nejčastěji se objevuje při delším intervalu mezi pravidelným plánovaným jídlem nebo jeho vynecháním, při spěchu, po sportu a po polevení stresu.

Hyperglykemie

Při glykemii vyšší než 15 mmol/l je okamžitou reakcí zastavení všech aktivit, zejména sportovních, pokud probíhají. Současně je správné zjistit, jestli dítě nemá v moči ketolátky.

Režim dne

Porušení režimu dne bez naplánování úprav léčby je častým začátkem komplikací spojených s léčbou cukrovky. Pokud jsou změny naplánované a ostatní léčba diabetu je přizpůsobená, problémy nebývají.

Dieta

Dieta dětí s diabetem má být zdravá a pestrá. Dítě nesmí mít hlad. Pro dopoledne, odpoledne a večer ve dnech následujících za sebou je určeno stejné anebo podobné množství sacharidů ve stravě. Cukry ve stravě musí být v rovnováze s množstvím inzulínu a pohybem. Celkové množství stravy a její skladba musí rovněž odpovídat potřebám vyvíjejícího se dítěte.

Metoda rozdělení potravin:

 1. Potraviny nezdravé (zejména sladkosti), které může dítě jíst 2 – 3x za týden.
 2. Méně zdravé a mírně sladké, ale chutné potraviny, které se mohou omezeně každodenně.
 3. Zdravý základ jídelníčku.

Čerpáno z knihy: Dítě s diabetem v kolektivu dětí – Glosy pro učitele, vychovatele a trenéry

669

Zdroj fotografie: Shutterstock, není-li uvedeno

Zdroj informací: archivní číslo časopisu DIAstyl, není-li uveden jiný

Diskuze k článku