-- reklama --

Cukrovka je ve vyspělých zemích nejčastější příčinou slepoty: Komplikace mnohdy ani nepoznáte, přicházejí plíživě

Cukrovka je ve vyspělých zemích nejčastější příčinou slepoty: Komplikace mnohdy ani nepoznáte, přicházejí plíživě
Je důležité nezapomínat na každoroční vyšetření očí Zdroj: Freepik

Oční, jakož i ostatní pozdní komplikace diabetu, jsou velice záludné. Mohou se plíživě rozvíjet řadu let, aniž by nemocnému způsobovaly jakékoliv obtíže. Pokud jsou v tomto stadiu zjištěny, lze jejich vývoj zpomalit, nebo zastavit. Nejsou-li včas odhaleny, projeví se to až po řadě let většinou již závažnějšími příznaky. V této době je jejich léčení již velmi obtížné a úplné vyléčení většinou nemožné.

Postižení očí patří mezi nejzávažnější komplikace diabetu. Cukrovka je ve vyspělých zemích nejčastější příčinou slepoty ve věkové skupině 20 – 74 let.

Proč a jak oční komplikace cukrovky vznikají?

Základní a nejvýznamnější příčinou těchto komplikací je zvýšená hladina cukru v krvi (hyperglykémie). Nejedná se o jednu krátkodobou hyperglykémii, ale o dlouhodobě významně zvýšenou hladinu cukru v krvi. Krev přivádí do všech tkání v těle velký nadbytek cukru (glukózy). Základními stavebními součástmi našeho těla jsou bílkoviny. Při nadbytku glukózy v krvi dochází k její vazbě na tyto bílkoviny. Tak se změní jejich vlastnosti. Stávají se křehkými, propustnými, přestávají plnit svoje funkce.

Změny vyvolané přítomností dlouhodobé hyperglykémie postihují hlavně tyto části očí:čočku, okohybné svaly, rohovku, duhovku, sítnici a sklivec. Nejzávažnější je poškození sítnice a s ním úzce související chorobné změny sklivce.

Co (ne)jíst při diabetu: Seznamte se s potravinami, které na jídelníček diabetika nepatří

Obecně vhodná strava pro diabetiky 2. typu zahrnuje zdravé sacharidy v podobě ovoce, zeleniny či celozrnných výrobků, nízkotučné mléčné výrobky, ...

Komplikace, které souvisejí s oční čočkou

Rozostřené vidění

Jednou z často se vyskytujících obtíží je rozostřené vidění. To není pozdní komplikace cukrovky, ale také souvisí se změnami hladiny cukru v krvi. Nejčastěji se objevuje, není-li cukrovka dobře léčena. Když hladina cukru stoupá, prostupují cukr a voda do oční čočky, a ta se zvětšuje. V důsledku otoku nedopadají světelné paprsky správně na sítnici, proto je vznikající obraz rozostřený. Brýle zde nepomohou. Pokud nebude hladina vašeho krevního cukru stabilizována, neměňte své brýle. Toto rozostření zraku se léčí normalizací hladin cukru v krvi, upraví se během 4-6 týdnů.

Šedý zákal

Při kataraktě (šedém zákalu) ztrácí čočka svou průhlednost. Vidění je mlhavé, neostré, oči se stávají citlivější na světlo. Dochází k zakalení oční čočky a jediná možná léčba je operace, zakalená čočka se vyjme a nahradí se čočkou umělou. Operace se většinou provádí ambulantně s místním umrtvením.

Komplikace, které souvisejí s okohybnými svaly

Každé lidské oko je vybaveno šesti svaly, jejichž souhra zajišťuje pohyblivost očí všemi směry. Tyto svaly jsou řízeny mozkovými nervy. Podobně jako jiné nervy v těle mohou být i tyto poškozeny hyperglykémií. Přestávají být schopné okem pohybovat, a to narušuje zrakové vnímání.

Někdy se může vyskytnout dvojité vidění (diplopie). Většinou po 5-8 týdnech zmizí, ovšem může přetrvávat i delší dobu. Vždy je nutné kompletní neurologické vyšetření.

Komplikace, které souvisejí s rohovkou

Korneální eroze

U diabetiků zejména po delším trvání nemoci se objevují častěji korneální eroze, tj. svrchní buňky rohovky se oddělí od spodních vrstev. K erozi stačí mnohdy jen silnější promnutí oka. Eroze jsou bolestivé, oko je podrážděno, bolí, silně slzí a je citlivé na světlo. Léčba je často zdlouhavá a riziko infekčních komplikací velké.

Jan Libíček: Sám vlezl hrobníkovi na lopatu. Kvůli děsu z lékařů neřešil cukrovku ani ledviny

Skvělý komik s tělnatou postavou a dobromyslnou tváří vážil svého času až 150 kilo a trpěl celou řadou zdravotních problémů. Nemocné ledviny jej ...

Komplikace, které souvisejí s duhovkou

Zelený zákal

Diabetes může být jednou z příčin cévního onemocnění oční duhovky, které vede až ke vzniku závažného onemocnění – zeleného zákalu (glaukomu). Na jeho vzniku se podílí především vysoký nitrooční tlak, porucha prokrvení sítnice a zrakového nervu. Pacient obvykle zpozoruje první příznaky, až když zvýšený nitrooční tlak vyvolá záchvaty bolestí hlavy a rozostřeného vidění. Při nízkém nitroočním tlaku nemusíte mít žádné potíže.

Glaukom se nedá vyléčit, ale dá se pozastavit pomocí očních kapek či laserovým zákrokem. V případě neúspěchu je nutná operace. Neléčený zelený zákal vede ke ztrátě zraku, proto je nutné včas vyhledat odbornou pomoc.

Záněty očí

Také souvisejí s dlouhodobou  hyperglykémií. Při neléčené nebo nedostatečně léčené cukrovce, je poškozená obranyschopnost organismu. U těchto pacientů proto dochází častěji k infekčním onemocněním oka, které mají těžší průběh než u zdravých osob.

Sítnice a sklivec

Snad nejzávažnější oční komplikací cukrovky je postižení sítnice (diabetická retinopatie) a s ní těsně související poškození sklivce. Tato vážná pozdní komplikace cukrovky se může objevit již v mladém dospělém věku. Podkladem vzniku a rozvoje poškození sítnice cukrovkou je množství známých i dosud méně známých mechanismů. V pozadí všech těchto mechanismů stojí opět dlouhodobě zvýšená hladina cukru v krvi (hyperglykémie). Ta je vždy prokazatelně vyvolávajícím činitelem této komplikace.

Jak pracuje sítnice

Sítnice je část oka, kde jsou přítomny světločivné buňky, tj. tyčinky a čípky. Když tyto buňky zachytí světelné paprsky, odešlou o tom očním nervem zprávu do zrakového centra v mozku. Díky těmto zprávám se ve zrakovém centru vytvoří obraz toho, co vidíme. Tyčinky a čípky mají původ v mozku. Stejně jako ostatní nervové buňky jsou velmi citlivé na nedostatek kyslíku. Také se nemohou během života jedince obnovovat. Pokud jsou poškozeny, je jejich ztráta nenávratná.

Prokrvení oka

Zvýšená hladina cukru v krvi vede k vazbě tohoto cukru na bílkoviny. Snadno dostupnými pro tuto vazbu jsou bílkoviny cévní stěny. Ty pak mění své vlastnosti, stávají se méně pevnými a pružnými. Ve stěnách cév vznikají výdutě. Průběh takto poškozených cév je vinutější, cévy se rozšiřují. Také jsou poškozeny buňky, které tvoří vnitřní stěnu cév a zabraňují vzniku krevních sraženin v cévách. Výsledkem je zvýšený sklon k tvorbě krevních sraženin, které cévy ucpávají.

Situaci zhoršuje únik tekutiny z poškozených cév do sítnice. Prokrvení sítnice, a tím přísun kyslíku ke světločivným buňkám vázne. Začnou se proto vytvářet cévy nové, které jsou však křehké, funkčně méněcenné. Často jsou vytvořené v nevhodných místech. Mohou být zdrojem krvácení do sítnice nebo sklivce. Je-li masivní nebo lokalizované do místa nejostřejšího vidění, mívá pro zrak fatální následky. Při vstřebávání vylité krve dochází k tvorbě vazivových pruhů. Tyto pruhy vytvářejí neobvykle pevné spojení sítnice a sklivce.

Vlivem zrání vaziva se smršťují. Dochází k odtržení sítnice od ostatních struktur oka, a tím i od krevních cév. Zbylé světločivné buňky pak hynou, protože nemají přístup k energii a kyslíku. V případě rozsáhlého odchlípení sítnice nebo postižení oblasti nejostřejšího vidění může dojít k úplné ztrátě zraku.

Co znamená, když se řekne glykemie? U diabetologa snadno ztratíme nit

V jeho prvním díle začneme z gruntu, přímo od glykemie. Ano, chápu, že se teď řada diabetiků chytá za hlavu. Proč nám chce vysvětlovat, co to je ...

Krvácení do sklivce

Sklivec je rosolovitá hmota vyplňující oční kouli dobře propouštějící světelné paprsky. Nově vytvořené cévy sítnice často prorůstají do sklivce, jejich stěna je také křehká. Stejně jako poškozené nebo nově vytvořené cévy sítnice mohou prasknout a stát se zdrojem krvácení ohrožujícího zrak.

Příznakem přítomnosti krve ve sklivci jsou tmavé tečky až cáry v zorném poli. Pokud je krvácení rozsáhlé, stává se sklivec neprůhledným. Krvácení zejména menšího rozsahu se obvykle vstřebá, třebaže to trvá řadu měsíců. Postižení sítnice cukrovkou nelze nikdy brát na lehkou váhu.

Důležitá je prevence

Je-li proces rozpoznán v začátcích, je možné ho zastavit nebo výrazně zpomalit jeho průběh. Je třeba, aby hladiny cukru v krvi byly co nejblíže normálním hodnotám u zdravých lidí. Glykovaný hemoglobin by neměl být vyšší než 53 mmol/mol. Je nezbytné také bedlivě sledovat krevní tlak. Je-li zvýšený, pak je třeba pacienta důsledně léčit a dosáhnout normálních hodnot krevního tlaku. Nutné jsou i pravidelné kontroly hladiny tuků a cholesterolu v krvi. Jsou-li jejich hodnoty zvýšené, je nezbytné energickou léčbou hodnoty normalizovat.

Léčba rozvinutých změn na sítnici a ve sklivci, vyvolaných cukrovkou, je velmi obtížná. Přestože bylo na tomto poli dosaženo mnoha úspěchů, úplné vyléčení pokročilých forem diabetické retinopatie není možné.

V případě rozsáhlých, nepříznivě se vyvíjejících změn na sítnici, může oční lékař doporučit léčbu laserem. Ta má zabránit dalšímu rozvoji poškození sítnice, a tak zhoršení či úplné ztrátě zraku. Ke zlepšení zraku po ošetření laserem dochází jen v 15-ti % případů. Přesto doporučí-li oční lékař pacientovi tento zákrok, je účelné ho podstoupit. V současné době neexistuje žádná jiná léčebná metoda, která by měla stejně dobré výsledky.

Když chybí železo, srdce trpí: Léčbu hradí všechny zdravotní pojišťovny

„Zásobní železo si lidé potravinovými doplňky nebo zvýšeným přísunem hořké čokolády či steaků nedoplní. Zkrátka se nevstřebá. Přitom jeho ...

Jak očním komplikacím cukrovky předcházet?

Cukrovka může vyvolat postižení v kterékoliv části oka se závažnými důsledky. Očním komplikacím se dá zabránit důsledným dodržováním diabetické diety, denního režimu a léčebných opatření, jak je stanovil váš ošetřující lékař. Pečlivá kontrola hladin cukru v krvi snižuje riziko vzniku komplikací včetně postižení očí při diabetu. Poškození očí bývá také způsobeno vysokým krevním tlakem, a tak je nezbytné vysoký krevní tlak adekvátně léčit.

Je třeba, aby se každý diabetik podrobil jednou ročně očnímu vyšetření, které má zahrnovat i vyšetření očního pozadí.

Vyšetření očního pozadí (sítnice) provádí oční lékař pomocí přístroje, který se nazývá oftalmoskop. Aby bylo možné dosáhnout co nejlepšího zobrazení cév na vašem očním pozadí, používají se pro rozšíření zornic zvláštní kapky. Pro včasné zachycení a léčení změn na sítnici lze rovněž v průběhu vyšetření pořizovat snímky očního pozadí. Obvykle je výhodnější navštěvovat stále stejného očního lékaře. Na očního lékaře se obrátíme vždy, objeví-li se nějaké potíže, např. mlhavé, rozostřené vidění, bolesti oka, hlavy nebo stíny v zorném poli. Uchránit zrak si můžete především vlastní snahou. Váš diabetolog a oční lékař vám při tom budou nápomocni.

Zdroj: časopis DIAstyl, autorizovaný článek použitý se svolením autorky MUDr. Mgr. Sylvie Špitálníkové, Ph.D.

5736

Diskuze k článku