Co znamenají některá loga na potravinách?

Co znamenají některá loga na potravinách?

Co znamená logo KLASA či označení „Regionální potravina“ a jakých značek byste si měli všímat v případě, že nakupujete BIO potraviny? V následujícím článku jsme shrnuli stěžejní informace týkající se některých základních značek uvedených na potravinách.

Značka „Klasa“

 • Národní značku kvality KLASA uděluje mimořádně kvalitním potravinářským a zemědělským výrobkům ministr zemědělství od roku 2003 a spravuje ji Státní zemědělský intervenční fond.
 • Národní značku kvality získává výrobce na tři roky.
 • Logo KLASA slouží spotřebitelům k lepší orientaci na trhu pro rozeznání výjimečně kvalitních produktů v porovnání s běžně dostupnými potravinami.
 • V současnosti mohou spotřebitelé nalézt značku u více než 900 produktů od více než 200 výrobců.
 • Další informace a kompletní seznam všech oceněných produktů jsou na stránkách eklasa.cz.

Značka „Regionální potravina“

 • Již jedenáct let uděluje Ministerstvo zemědělství značku Regionální potravina nejkvalitnějším zemědělským nebo potravinářským výrobkům, které zvítězí v krajských soutěžích.
 • Projekt má za cíl podpořit domácí producenty lokálních potravin a motivovat zákazníky k jejich vyhledávání v obchodech, na farmářských trzích či přímo u výrobců.
 • Spotřebitelé si mohou vybírat z více než 400 výrobků od více než 300 výrobců. Značka Regionální potravina oceňuje ty nejlepší výrobky z každého kraje.
 • Více informací je k dispozici na webových stránkách regionalnipotravina.cz.

Značka „BIO Produkt ekologického zemědělství“

 • Zelenobílý grafický znak BIO nazývaný díky proužkům „biozebra“ je doplněný nápisem „Produkt ekologického zemědělství“. V naší zemi slouží jako ochranná známka pro biopotraviny.
 • Aby mohly produkty toto označení získat, musí být prověřeny některými kontrolními organizacemi, které pověřuje Ministerstvo zemědělství.
 • Bio výrobky označují produkty z rostlin a živočichů z ekologických farem, které nebyly ošetřeny zakázanými pesticidy, minerálními dusíkatými hnojivy a zároveň se při jejich pěstování nebo chovu zohledňuje dopad na životní prostředí a potřeby chovaných hospodářských zvířat.
 • Více informací se dozvíte na webu myjsmebio.cz.

Značka „Ekologická produkce“

 • „Ekologická produkce“ je na rozdíl od předchozí „biozebry“ značením nadnárodním (ve tvaru zelenobílého lístku) upraveným předpisem Evropské unie.
 • Značku musí mít na svém obale každý produkt, který splňuje v rámci EU požadavky na biopotraviny.
 • Jejich definice je zmíněna v textu výše – u značky „BIO Produkt ekologického zemědělství“.
 • Pro úplnost ještě dodejme, že u biopotravin s původem mimo naši zemi není označení „biozebra“ povinné, i když na obalu být může.

 

Zdroj: www.akademiekvality.cz

 

212

Zdroj fotografie: Shutterstock, není-li uvedeno

Zdroj informací: archivní číslo časopisu DIAstyl, není-li uveden jiný