Co je to koučink a jak může pomoci nově diagnostikovanému diabetikovi?

Co je to koučink a jak může pomoci nově diagnostikovanému diabetikovi?
Zdroj: Shutterstock

Koučink je moderní nástroj, který řeší, jak pracovat na svých vizích, cílech a cestách k lepší budoucnosti. Je čím dál populárnější i u nás. Podívejte se, jaké má využití pro nově diagnostikovaného diabetika, jenž je nejistý a hledá ve svém životě pevný bod. Co vlastně dělá kouč?

Nebojte se kouče zeptat, jaké má vzdělání, kolik má odkoučovaných hodin a na jaké oblasti osobního rozvoje se zaměřuje. Od toho se bude také odvíjet jeho hodinová sazba.

Koučink u nás získává v poslední době na velké popularitě, osobní rozvoj je jedno z nejpopulárnějších témat. Služeb koučů využívá stále více lidí, kteří se ve svém životě touží posunout dál. Podívejte se, čemu se koučové vlastně věnují a jak mohou být nápomocni člověku s čerstvě diagnostikovaným diabetem.

Koučink jako efektivní nástroj pro osobní rozvoj

Koučink je proces, který si klade za cíl zlepšit výkon člověka a zaměřuje se na cíl. Pokud vám není jasný rozdíl mezi psychologem a koučem, nezoufejte. Rozdělme si je podle toho, čemu se s klientem věnují. Kouč se zaměřuje na vaši momentální situaci a řeší to, co je tady a teď. Bude ho zajímat, jaké máte v životě plány a kam v budoucnu směřujete. Psycholog se často vrací do minulosti, řeší se svými klienty traumata, zkušenosti i vzpomínky. Bude ho zajímat, co vás nejvíce ovlivnilo, jaký to mělo dopad na váš další život a případně to, co jste si sami v sobě nezvládli doposud zpracovat. Koučink pomáhá k tvorbě vizí, cílů a zhmotnění cest, kterými se vydat.

Dejte si pozor na to, jak s vámi kouč mluví. Nikdy by vám neměl radit, pokud ho o to sami nepožádáte. Měl by být pouze vaším průvodcem. Nehledejte u něj návod na život. Naopak, měl by vám pomoci učit se. Dobří kouči věří, že jejich klienti mají vždy odpověď na vlastní problémy sami v sobě a pomáhají jim najít vlastní odpovědnost.

Ernest Hemingway a Herbert George Wells: Co nevíte o slavných spisovatelích, kteří se léčili s diabetem?

Ernest býval velmi tvrdohlavým chlapcem v době dospívání. Rodiče z něj chtěli mít hudebníka a univerzitně vzdělaného člověka. On však vzdoroval a ...

Co vlastně dělá kouč?

Kouč poskytuje svým klientům vedení, podporu a vizi. Sezení může být skupinové či individuální. Pro Českou republiku není toto odvětví regulované, vykonávat ho tak může téměř každý, kdo si do svého živnostenského oprávnění přidá příslušnou volnou živnost. Existují však certifikace (například ICF), jež osvědčují nabyté znalosti a potřebný počet odkoučovaných hodin. V tomto záleží, na jakou oblast rozvoje se kouč soustředí. Nejznámější jsou odvětví výživy, sportu, obchodu či herectví. Hojně se v poslední době využívá i koučování podřízených, v němž se vrcholoví manažeři školí.

Populární metodou je GROW:

  • G jako goals = Kouč určuje s koučovaným jeho krátkodobé a dlouhodobé cíle. Při tomto kroku se často využívá metoda SMART, aby koučovaný svůj cíl co nejpřesněji určil (specific = konkrétní, measurable = měřitelný, achievable = dosažitelný, realistic = realistický, time-bound = časově ohraničený).
  • R jako reality = Kouč zjišťuje aktuální stav věci a zkoumá realitu.
  • O jako options = Jaké jsou možnosti koučovaného dosáhnout cíle?
  • W jako will = Označuje odhodlání a vůli koučovaného, aby se nastavenou cestou skutečně vydal.

Při této metodě se často ukáže osobní iniciativa koučovaného a pomůže mu najít cestu ke svému cíli. Někteří kouči věří, že jedině SMART cíl je dosažitelný.

Pět fází smutku: Jak se čerstvě diagnostikovaný diabetik vyrovnává s životní změnou?

Model Kübler-Rossové poprvé upozornil na to, s jakou citlivostí je třeba jednat s těmi, kteří bojují s vážným onemocněním.  Elizabeth ...

Vnitřní hlas jako pomoc při diabetu

Čerstvě diagnostikovaní diabetici často tápou, jak se k situaci postavit a jak to ovlivní jejich budoucí plány. Ačkoliv se cesty mohou s cukrovkou změnit, cíl může zůstat stejný. Kouč pracuje s instinkty a intuicí, aktivuje vaše podvědomí tak, aby převzalo kontrolu. Někdy to může znamenat postavit se svému největšímu strachu a odstranit ho.

Společně s překonáním vašeho největšího strachu je cílem koučování maximalizace výkonu. Koučink je při diabetu vhodným nástrojem, jak si udržet stále pozitivní přístup k životu a nezahazovat to, co jste si pro sebe doposud přáli. Nebojte se obrátit rovněž na kouče zaměřující se na výživu, kteří vám mohou být nápomocni při obtížné změně stravovacích návyků.

U nás poskytuje seznam koučů například ICF ČR ve svém registru, zdaleka tam však nejsou všichni. Daleko spolehlivějším je klasický vyhledávač, kde specifikujete, čemu by se váš kouč měl věnovat. Pandemická doba přesunula i tato sezení online. Pokud tak nechcete, nemusíte vytáhnout paty z domu!

Autor: Ing. Mgr. Denisa Zajíčková

Zdroj: skillsyouneed.com, performanceconsultants.com, wikipedia.org

507

Diskuze k článku