Chůze je ideální aktivita. Při správné rychlosti si můžete povídat.

Chůze je ideální aktivita. Při správné rychlosti si můžete povídat.

K nejdostupnějším, nejoblíbenějším i nezdravějším formám pohybu patří chůze. Pro diabetiky je mimořádně vhodná, protože jejich nohy potřebují pravidelný pohyb a fyzickou zátěž. Když se rychlé chůzi věnují třicet až šedesát minut denně, výrazně jim to prospívá. 

Od batolecího věku je chůze nejpřirozenější pohybová aktivita pro všechny generace. Je jednoduchá, pohodlná a šetrná ke kloubům a kostem.

Chůze je vlastně soustavné vyrovnávání pádů

Pohyb dolních končetin vzniká ohýbáním kloubů mezi pánví a stehenními kostmi, přičemž kolena zůstávají téměř nepokrčená. Střídavým vysouváním pravé a levé
nohy dopředu člověk zabraňuje soustavnému sledu pádů a získává schopnost pohybu – lokomoce.

Dojít si na nákup nestačí

S chůzí souvisí obstarávání potravin a potřeb pro domácnost, cesty do školy nebo do práce, návštěvy zdravotnických zařízení a úřadů, ale také naplňování sociálních aktivit. Ani majitelé dopravních prostředků se jí alespoň občas nevyhnou. V poslední době se chůze stává také oblíbenou fyzickou aktivitou všech věkových skupin. Tato tzv. cílevědomá chůze je pro diabetiky velice důležitá. A to zejména tehdy, když se v dostatečné míře nevěnují jiné fyzické aktivitě. Není však možné za ni považovat výše uvedenou každodenní běžnou chůzi.

Zátěž zvyšujte postupně

Diabetici by měli čas strávený aktivitami bez pohybu pravidelně střídat s chůzí. Celkem je vhodné strávit rychlou chůzí minimálně třicet až šedesát minut denně. Můžete
ji například využívat jako dopravní prostředek a chodit na menší vzdálenosti pěšky. Vhodné je začít mírným tempem a po kratší dobu a postupně přidávat na rychlosti i délce trvání. Organizmus tak získá potřebný čas na zvýšení fyzické kondice a přizpůsobí se při které je možné si bez problémů povídat. Rychlejší chůze významně posiluje
kardiovaskulární systém.

Šikovný pomocník

Dobrým pomocníkem na podporu chůze je krokoměr (pedometer). Je to jednoduchý přístroj, který dokáže spočítat nejen počet kroků, čas strávený chůzí, ale také spotřebované kcal nebo kJ.

Proč se věnovat chůzi?

• představuje nejpřirozenější pohyb pro všechny bez rozdílu věku
• neklade vysoké nároky na sportovní výbavu
• dá se provozovat všude a za každého počasí

Vpravo, nebo vlevo… Máte přehled?

Z hlediska silničního provozu je chůze považovaná za pěší dopravu, na kterou se v plné míře vztahuje zákon o provozu na pozemních komunikacích. Chodci se pohybují po levé straně silnice nebo pravé straně chodníku. Využívat by přitom měli především chodník. V případě, že chodník chybí nebo není schůdný a hrozí riziko pádu či úrazu, měli by chodit po levé krajnici, a to maximálně dva vedle sebe. V případě, že je krajnice neschůdná, měli by jít co neblíže při levém okraji vozovky. Jiní účastníci silničního
provozu chodník používat nesmí. Za snížené viditelnosti mají chodci jdoucí po krajnici nebo po okraji vozovky povinnost nosit viditelně umístěné reflexní prvky nebo mít na sobě reflexní bezpečnostní oděv.

Opatrnost při přecházení se vyplatí

Při přecházení silnice jsou chodci povinni použít přechod pro chodce označený bílými pruhy, nadchod nebo podchod. Nepřecházejí přitom jednotlivě, ale ve skupinách.
Na přechodu pro chodce se chodí vpravo. Pokud není přechod pro chodce vyznačený, chodci přecházejí přes silnici kolmo k její ose s tím, že pohledem zkontrolují nejprve vlevo a pak vpravo bezpečnost silničního provozu. V zemích, kde je pravidlem jízda vlevo, jako je Austrálie, Kypr, Hongkong, Indie, Indonésie, Irsko, Japonsko, Malta, Nový Zéland, Thajsko, Velká Británie, státy jihozápadní Afriky a mnohé další, je třeba rozhlédnout se nejprve doprava.

Co si dovolit s invalidním vozíkem?

Lidé pohybující se v silničním provozu s pomocí invalidního vozíku (ať již elektrického nebo na ruční pohon) jsou považováni za chodce. Platí pro ně tedy stejná výše zmíněná pravidla, která zákon o silničním provozu ukládá chodcům. Pokud použijí chodník, nesmí překročit rychlost chůze. Občas využijí chodníky také lidé pohybující se na kolečkových bruslích, lyžích nebo jiném sportovním vybavení. Pro ně platí povinnost sledovat provoz, pohybovat se po pravé straně chodníku a svým chováním neohrozit ani neomezit ostatní chodce. Člověk tlačící kolo či motocykl může použít chodník pouze v případě, že neohrozí ani neomezí další chodce.
V ostatních případech musí použít pravou krajnici nebo pravý okraj vozovky. Pokud je dopravní značkou vyznačená cyklotrasa, musí ji použít.

PhDr. Andrea Bukovská

143

Zdroj fotografie: Shutterstock, není-li uvedeno

Zdroj informací: archivní číslo časopisu DIAstyl, není-li uveden jiný

Diskuze k článku