Česko tloustne: Více než polovina Čechů vnímá, že má problém s kily navíc, objevuje se fatfobie, říká lékařka

Česko tloustne: Více než polovina Čechů vnímá, že má problém s kily navíc, objevuje se fatfobie, říká lékařka
MUDr. Klaudia Hálová Karoliová Zdroj: se souhlasem Novo Nordisk

Na pondělí 4. března připadá Světový den obezity. Ta je Světovou zdravotnickou organizací uznaná za chronické a metabolické onemocnění. Z nejnovějšího celorepublikového průzkumu pro společnost Novo Nordisk vyplynulo, že v České republice si svůj problém s kily navíc uvědomuje 70 % lidí. Pomoc lékaře či výživového poradce však vyhledá pouze 8 % lidí.

Nejen v České republice je hubnutí velmi diskutovaným tématem. V poslední době se pohled na něj sice mění, ale stále se objevují pojmy jako fatfobie (strach z tuku či tloušťky, často spojený s diskriminací lidí s nadváhou) či bodyshaming (ponižování či urážení někoho kvůli jeho tělesnému vzhledu): oba hrají zásadní roli v tom, jak společnost nahlíží na lidi, kteří mají problémy s váhou. Tu přitom řeší dvě třetiny obyvatel naší země. Výsledky průzkumu realizovaného v říjnu 2023 agenturou Behavio pro společnost Novo Nordisk ukázaly, že rizika spojená s vyšší váhou si plně uvědomuje většina Čechů (70 %) a více než polovina (58 %) se s tím snaží nebo plánuje něco dělat – nejčastěji změnou jídelníčku a pravidelným pohybem. Češi jsou tedy odhodláni svou situaci změnit, ovšem jejich úsilí často nepřináší kýžený výsledek. Téměř třetina (28 %) je ve svých pokusech zhubnout neúspěšná – 43 % lidí s vysokým BMI nehubne podle svých představ či nezhubne vůbec. Problém s kily navíc se snaží řešit více ženy než muži.


Můj příběh: Diagnóza prediabetu mi změnila život. Namísto léků jsem zvolila radikálnější řešení

„K zásadní změně u mě došlo, když začala pandemie koronaviru. Tehdy jsem musela práci v kanceláři vyměnit za práci doma, namísto aktivit s kolegy ...

Přidružené zdravotní potíže

Zkoumání vybraných skupin osob s nadváhou či obezitou pomocí dotazování focus group, které pro společnost Novo Nordisk realizovala v říjnu 2023 agentura Ipsos, ukázalo, že tito lidé mají problémy s větší únavou, zadýcháváním, nadměrným pocením, zhoršenou pohyblivostí, bolestmi kloubů a zad, ale mají i závažnější přidružená onemocnění – vysoký tlak, vysokou hladinu cholesterolu, onemocnění srdce, dnu, trombózu, artrózu apod.

„Se zvýšenou tělesnou hmotností přicházejí potíže, které mají dlouhodobý a závažný dopad na zdravotní stav pacienta, hlavně v případě, kdy se nadváha neřeší. Mezi ty nejrizikovější spadá například rozvoj diabetu 2. typu nebo kardiovaskulární onemocnění. Je důležité uvědomit si, že obezita je nemoc, a proto je zásadní odborná pomoc lékaře. Účinným řešením, které výrazně zvýší účinnost režimových opatření, je farmakoterapie, tedy léčba antiobezitiky, na základě doporučení lékaře,“ popisuje prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., přednosta Centra diabetologie a vedoucí Laboratoře translační a experimentální diabetologie a obezitologie.

Osobní zkušenost má také Michaela Knížová z Prahy, která se po několika letech neúspěšných pokusů zhubnout rozhodla svěřit do rukou lékaře. „Mám malé děti a prostě jim nestačím. Uvědomila jsem si, že se svou hmotností musím opravdu začít něco dělat. Rozhodla jsem se pro zdravý přístup k hubnutí pod dohledem lékaře s možností vyzkoušet moderní a bezpečné způsoby léčby obezity. Díky lékaři jsem si také uvědomila, že obezita je nemoc. I když léčba obezity u nás zatím není hrazena, jsem ochotna ji podstoupit. Vždyť do čeho jiného se vyplatí investovat než do svého zdraví a kvalitního života? A já chci pro své děti být mámou, která je spokojená, zdravá a má na ně dost energie.“

Ovoce se slanou chutí: Avokádo má málo cukrů, hodně tuků a pro zvířata bývá jedovaté

Avokádo je plodem hruškovce přelahodného (Persea americana). Z botanického hlediska je příbuzným bobkového listu (vavřínu), protože patří do ...

Epidemie obezity?

Dnešní doba a životní styl napomáhají šíření obezity v populaci. Jak vyšlo z průzkumu, lidé na sebe mají čím dál méně času, a proto v touze zhubnout hledají co nejrychlejší a nejúčinnější řešení. Nejdůležitější je pro ně zhubnout bez cvičení (42 % respondentů) a s tím si jako první spojí hubnutí pomocí různých diet či přerušovaných půstů. „V dnešní době mohou lidé na internetu najít velké množství různých druhů diet, hubnoucích koktejlů či návodů na držení půstů. Bez konzultace s lékařem či nutričním terapeutem však mohou být tyto metody pro pacienty z dlouhodobého hlediska neefektivní, a dokonce nebezpečné. Výsledkem může být například jojo efekt, metabolická onemocnění, a také opětovná demotivace k hubnutí,“ vysvětluje MUDr. Klaudia Hálová Karoliová, lékařka internistka a zakladatelka spolku Zastavme nadváhu a obezitu z. s.

Jak bylo zjištěno z dat u zkoumané skupiny, nadváha a obezita ovlivňují mnoho oblastí života respondentů. Kromě zdravotní především stránku estetickou – tu více řeší ženy, zatímco muži se snaží si problém v této oblasti tolik nepřipouštět. Podle respondentů patří k nejčastějším bariérám bránícím v hubnutí slabá vůle, stres, sedavé zaměstnání, nepravidelné stravování či odvykání kouření. Boj s obezitou přirovnávají k celoživotnímu odvykání při závislosti na alkoholu. Velká část respondentů se však i přesto domnívá, že pomoc odborníka nepotřebuje. „Jedním z důvodů, proč lidé považují pomoc lékaře za jednu z posledních možností, může být to, že podceňují dopad nadváhy na své zdraví a obezitu nepovažují za nemoc, kterou by měli aktivně řešit. Navíc se mohou obávat, že se u lékaře setkají s odsouzením a dostanou nerealistické rady. Konzultace zdravotního stavu a kroků, jak k hubnutí přistupovat, je ovšem základním pilířem pro účinnou a dlouhodobou léčbu obezity. Během ní je potřeba k pacientovi přistupovat individuálně, na základě jeho životního stylu, časových možností a anamnézy,“ doplňuje MUDr. Hálová.

Klíčem je komplexní léčba

Obezita je závažné onemocnění, které nemá – kromě estetického hlediska – zpočátku žádné příznaky. To je ovšem její záludnost, protože je spojena s více než 220 nemocemi a stojí za mnoha chronickými onemocněními jako jejich hlavní rizikový faktor. Trpí jí 28 % dospělých Čechů. S lékařem či výživovým poradcem se však podle průzkumu radí jen necelá desetina oslovených (celkem 8 %). „V léčbě by měla být nastavena takzvaná komplexní péče, při které se o pacienta s obezitou stará více specialistů. Důležitá je tedy multidisciplinární spolupráce například praktického lékaře, diabetologa a nutričního terapeuta. Pokud je třeba, do péče o pacienta vstupují i další odbornosti jako psycholog, fyzioterapeut a další. Díky tomu může být léčba účinnější, dojít k úbytku hmotnosti a také se podchytí případná přidružená onemocnění, která pacienty s nadměrnou váhou často trápí,“ říká prof. Haluzík.

Zdroje: clevelandclinic.org, projekt Úroveň zdravotní gramotnosti u české veřejnosti, který zpracoval STEM pro Českou lékařskou společnost J. E. Purkyně. Dotázáno 1650 občanů České republiky starších 18 let v listopadu 2020, kvantitativní výzkum zpracovaný agenturou Behavio formou dotazování CAWI. Dotázáno 1500 lidí, reprezentativní vzorek online populace. Realizováno 20. až 23. října 2023.

6942

Diskuze k článku