Černý a zelený čaj, bobuloviny a další potraviny bohaté na flavonoidy chrání před cukrovkou 2. typu

Černý a zelený čaj, bobuloviny a další potraviny bohaté na flavonoidy chrání před cukrovkou 2. typu
Černý a zelený čaj patří mezi potraviny bohaté na flavonoidy Zdroj: Pixabay

Potraviny a nápoje bohaté na flavonoidy jsou spojeny s až o 28 % nižším rizikem diabetu 2. typu. To je závěr nedávného výzkumu, který se zaměřil na prospěšnost potravin s vysokým obsahem flavonoidů, jako je například černý a zelený čaj.

Nový výzkum odhalil, že zvýšení konzumace potravin bohatých na flavonoidy může výrazně snížit riziko vzniku cukrovky 2. typu. Tato forma cukrovky je stále větším problémem pro veřejné zdraví, podle Světové zdravotnické organizace (WHO) postihuje více než 400 milionů lidí na celém světě a každoročně přispívá k více než 1 milionu úmrtí.

Flavonoidy pro zdraví

Nová studie, publikovaná v časopise Nutrition & Diabetes, zkoumala souvislost mezi stravou bohatou na flavonoidy a vznikem diabetu 2. typu v rámci rozsáhlé populace ve Velké Británii.

Výzkumníci analyzovali údaje od 113 097 účastníků z UK Biobank a zjistili, že strava s vysokým obsahem flavonoidů, tedy strava složená z potravin, jako jsou jablka, bobulovité ovoce a čaj, je spojena s lepší citlivostí na inzulín a snížením rizika cukrovky. Flavonoidy, kategorie polyfenolických sloučenin, se dělí na šest hlavních podtříd:

  • flavanony,
  • flavony,
  • flavan-3-oly,
  • flavonoly,
  • antokyany,
  • isoflavony.

Existují určité důkazy, které naznačují, že vyšší příjem flavonoidů může vést k vyšší citlivosti na inzulin a ke zlepšení profilu krevních lipidů.

Můj příběh: Díky cukrovce jsem našla novou lásku. Bývalý manžel jen zírá

„Když jsme se rozváděli, měla jsem přes osmdesát kilo. S manželem jsme už dávno žili jako bratr a sestra, nic fyzického mezi námi neproběhlo už ...

Zkoumání příjmu flavonoidů a rizika diabetu 2. typu

Nové studie se zúčastnilo 113 097 účastníků z UK Biobank, rozsáhlé populační kohortové studie, do které bylo v letech 2006–2010 zařazeno více než 500 tisíc dospělých osob z Velké Británie.

Příjem flavonoidů u účastníků byl hodnocen prostřednictvím dvou nebo více 24hodinových dotazníků o stravě, které byly analyzovány s využitím databází Ministerstva zemědělství Spojených států amerických.

Na základě průměrné denní konzumace bylo vybráno deset potravin bohatých na flavonoidy. Skóre FDS (Flavodiet Score) bylo vypočteno součtem porcí těchto deseti potravin.

Pro posouzení vztahu mezi příjmem flavonoidů ve stravě a rozvojem diabetu 2. typu byly provedeny statistické analýzy zohledňující potenciální matoucí faktory.

Ženy jsou na tom lépe

Studie zjistila, že vyšší konzumace potravin bohatých na flavonoidy byla častější u žen, starších osob, fyzicky aktivních osob a osob s vyšším vzděláním.

Průměrný denní příjem flavonoidů činil 805,7 miligramů. Z podtříd flavonoidů se na celkovém příjmu nejvíce podílely polymery, které tvořily 67 %, resp. 22 % celkového příjmu.

Hlavním zdrojem těchto podtříd byl čaj. Flavony, pocházející především z paprik, se na celkovém příjmu flavonoidů podílely nejméně.

Při analýze souvislosti mezi příjmem flavonoidů a rizikem vzniku diabetu 2. typu výzkumní pracovníci upravili demografické charakteristiky a životní styl účastníků.

O 28 % nižší riziko cukrovky 2. typu

Zjistili, že vyšší skóre FDS (odpovídající konzumaci šesti porcí potravin bohatých na flavonoidy denně) bylo spojeno s o 28 % nižším rizikem vzniku diabetu 2. typu ve srovnání s nižším FDS odpovídajícím jedné porci denně.

Studie zjistila, že každá další denní porce potravin bohatých na flavonoidy snižuje riziko cukrovky o 6 %, 4 porce černého nebo zeleného čaje denně byly spojeny s o 21 % nižším rizikem, 1 porce bobulovin denně byla spojena s o 15 % nižším rizikem cukrovky a 1 porce jablek denně byla spojena s o 12 % nižším rizikem.

Flavonoidy snižují zánět a pomáhají při kontrole hladiny cukru v krvi

Zjištění naznačují, že strava bohatá na flavonoidy pozitivně ovlivňuje regulaci hmotnosti, metabolismus glukózy, zánět a funkce ledvin a jater, což přispívá ke snížení rizika diabetu 2. typu. Flavonoidy, zejména antokyany, flavan-3-oly a flavonoly, zvyšují sekreci a signalizaci inzulínu a zlepšují transport a metabolismus glukózy.

Mezi zánětem a cholesterolem existuje souvislost

Cholesterol je tuková látka, kterou vytváří naše tělo. Určité množství cholesterolu je potřeba – tělo ho používá k opravě buněk, produkci hormonů ...

Důležité důsledky pro pacienty a veřejnost

Upřednostněním stravy bohaté na přirozeně se vyskytující flavonoidy ze zdrojů, jako je ovoce, zelenina a čaje, mohou jednotlivci posílit své celkové zdraví a snížit riziko chronických onemocnění bez negativních dopadů spojených s konzumací alkoholu,“ vysvětlila Kelsey Costa, registrovaná dietoložka a zakladatelka Dietitian Insights. Kelsey pacientům doporučuje, aby zvýšili příjem potravin bohatých na flavonoidy, protože mají potenciál významně snížit riziko vzniku diabetu 2. typu.

Flavonoidy mohou pomáhat při prevenci a léčbě diabetu a jeho komplikací tím, že regulují metabolismus glukózy, zlepšují signalizaci a sekreci inzulínu a aktivitu jaterních enzymů, snižují oxidační stres a optimalizují lipidové profily, což společně zlepšuje obezitu, hladinu cukru v krvi, chronický zánět a funkci ledvin a jater.“ – Kelsey Costa

6 porcí potravin bohatých na flavonoidy denně

Studie stanoví dosažitelné cíle, jako je konzumace šesti denních porcí různých potravin bohatých na flavonoidy, včetně hroznového vína, pomerančů, grapefruitů, sladké papriky, cibule, alespoň 70% hořké čokolády a zejména černého a zeleného čaje, jablek a bobulovin,“ uvedla Kelsey Costa.

Navzdory potřebě dalšího výzkumu tato doporučení nabízejí praktické kroky ke zlepšení zdraví tím, že zdůrazňují význam zařazení potravin bohatých na flavonoidy jako součást vyváženého, zdraví prospěšného životního stylu,“ vysvětlila Kelsey Costa a dodala: „Ačkoli je třeba provést další cílené studie, které by určily, které potraviny působí nejvíce proti diabetu nebo jaké konkrétní množství je třeba konzumovat, každodenní zařazování potravin bohatých na flavonoidy může bezpochyby přinést značné zdravotní výhody.“

Zdroj: medicalnewstoday.com, dále dle textu

1516

Diskuze k článku