Centrum pro děti s diabetem

Na začátku byla malá skupinka rodičů z Ostravy a Frýdku-Místku, jejichž děti onemocněly diabetem 1. typu. Dnes je Centrum pro děti s diabetem zavedenou organizací, která každoročně pořádá řadu aktivit pro malé i větší diabetiky z celé republiky.

Centrum pro děti s diabetem

Centrum pro děti s diabetem, dříve fungující pod názvem Občanské sdružení Dítě s diabetem, bylo založeno 6. září 2004. Ve své činnosti navázalo na aktivity Klubu Moravskoslezského kraje, který v regionu působil od října 2001 a pracoval pod Sdružením rodičů a přátel diabetických dětí v ČR se sídlem v Praze.

Výměna zkušeností v přátelské atmosféře

Díky ochotným lidem a podpoře státních institucí, nadací i firem jsme mohli uskutečnit spousty různorodých aktivit. Jejich společným jmenovatelem se stala edukace – nikdy nekončící program vzdělávání vedoucí k samostatnému zvládání diabetu. Z přednášek, besed, diskusí a vzájemné výměny zkušeností v přátelské atmosféře si všichni,
děti, rodiče a další rodinní příslušníci, mohli odnést mnoho podnětů a nových informací pro lepší zvládnutí své nemoci.
Narůstající počet malých diabetiků se odráží ve stále větším zájmu o naše aktivity. Akcí se účastní nejen rodiny z Moravskoslezského kraje, ale tradičně i účastníci z celé republiky.

Za podporu jsme vděční

Činnost a rozvoj Centra pro dítě s diabetem, z.s., by nebyla možná bez podpory partnerů, kteří se na ní podílejí. Děkujeme za podporu Ministerstvu zdravotnictví,  Statutárnímu městu Ostrava, Moravskoslezskému kraji, Nadaci OKD, ale i všem ostatním, kteří nás podporovali a podporují, nebo se podílejí jiným způsobem
na našich aktivitách. Velmi si také vážíme podpory ze strany lékařů a zdravotnického personálu dětských oddělení a diabetologických poraden v celém Moravskoslezském
kraji a vítáme spolupráci s firmami z oboru diabetologie. Každá nabídnutá pomoc je pro nás důležitá a velmi si ji ceníme.
Děkujeme za pochopení, trpělivost a důvěru vám všem, kteří společně s námi věříte ve smysluplnost a důležitost našeho konání.

Kontakty:

Adresa: Jurečkova 1812/16, 702 00 Ostrava,
Tel.: 731 501 020, 731 501 022, 731 501 021
E-mail: radaOS@seznam.cz
Web: www.ditesdiabetem.cz

Diskuze k článku

Komentujte

avatar
  Subscribe  
Upozornit na