As. MUDr. Jarmila Jirkovská: Jak se diagnostikuje diabetická gastroparéza neboli „ochrnutí“ žaludku?

As. MUDr. Jarmila Jirkovská: Jak se diagnostikuje diabetická gastroparéza neboli „ochrnutí“ žaludku?
Než je diabetická gastroparéza diagnostikována, musí pacient projít důkladným vyšetřením. Zdroj: Shutterstock

O gastroparéze, poruše vyprazdňování žaludku, mluvíme ve chvíli, kdy nastane problém s přesunem stravy ze žaludku do tenkého střeva. Jedná se o jakési „ochrnutí“ žaludku, které postihuje pacienty s diabetem 1. i 2. typu. Tato komplikace diabetu nastává při poškození nervů v oblasti žaludku, roli hraje i dlouhodobá hyperglykemie. V článku se zaměříme především na její diagnostiku.

Spektrum zažívacích příznaků při zpomaleném vyprazdňování potravy ze žaludku do tenkého střeva může být velmi široké. Pokud se v naší lékařské ambulanci objeví diabetik s gastrointestinálními obtížemi (zejména pocit plnosti dlouho po jídle, případně s opakovaným zvracením), nejprve je nutno probrat s pacientem velmi podrobně celou anamnézu.

Kromě samotného diabetu (trvání diabetu a jeho léčba, hodnoty glykemií a kompenzace, přítomnost komplikací apod.) nás zajímají i další onemocnění pacienta, kouření, příjem alkoholu a všechny dlouhodobě užívané léky.

Bariatrie jako řešení vážných případů diabetu 2. typu a obezity. Brněnští lékaři přichází s efektivní novinkou!

Diabetes 2. typu je civilizační nemocí, a tudíž je cestou k jeho řešení především důkladná úprava životního stylu, u které musíte chtě nechtě ...

Léky zpomalující pohyb žaludku

Některá farmaka totiž zpomalují pohyb žaludku už sama o sobě (např. opiáty, anticholinergika, blokátory protonové pumpy, tricyklická antidepresiva apod.). Dokonce i mezi antidiabetickými léky jsou takové, které primárně působí pomalejší průchod potravy žaludkem (inkretinová mimetika – GLP1 analoga a gliptiny). Tyto léky jsou velmi prospěšné v léčbě hyperglykemie, nicméně u diabetika s gastroparézou musí vhodnost jejich užívání zvážit diabetolog. Význam má i posouzení psychického stavu diabetika, při řadě zažívacích obtíží hraje nezřídka roli tzv. psychosomatizace, tedy promítání obtíží psychického rázu do zažívání.

Diagnostika nemoci

Poté je namístě podrobné gastroenterologické vyšetření. Diagnózu diabetické gastroparézy nestanovíme „jen tak od boku na podkladě zažívacích obtíží“. Na prvním místě musíme vždy vyloučit tzv. organickou příčinu obtíží, to znamená jiná onemocnění horního trávicího traktu a jeho okolí včetně onkologických diagnóz (např. nádory žaludku).

Pro ozřejmění anatomických poměrů v oblasti žaludku a okolních tkání je vhodné volit zobrazovací vyšetření jako např. CT, na kterém uvidíme případné patologické struktury jak samotného žaludku (např. patologické rozšíření jeho stěn), tak i změny okolí (žaludek může být utlačen i nějakým nádorovým procesem zvenčí, což způsobí příznaky podobné gastroparéze).

Při vyšetření organických onemocnění jícnu a žaludku jsou nám nápomocny také endoskopické metody – gastrofibroskopie (GFS). Jedná se o známé vyšetření „hadičkou“ zasunutou přes ústa jícnem do žaludku. Touto metodou uvidíme žaludek zevnitř, můžeme tedy posoudit vzhled jeho stěny a obsah (zda zůstává potrava i při delším lačnění), případně odebrat vzoreček tkáně k vyšetření pod mikroskopem. V některých situacích gastroenterolog volí i doplnění tzv. skiaskopie (snímání rentgenové pasáže kontrastní látky v čase při průchodu jícnem a žaludkem).

Skiaskopicky lze posoudit jak rychlost průchodu kontrastní látky po polknutí, tak mohou být na rentgenových snímcích vidět i různé další patologie jícnu a žaludku. Při diabetické gastroparéze nám může toto vyšetření ukázat např. i tzv. funkční pylorospasmus (abnormální stažení dolního jícnového svěrače).

Jaké jsou příznaky gastroparézy?

  • nevolnost
  • zvracení
  • bolest břicha
  • nadýmání
  • pocit předčasné sytosti při jídle
  • úbytek váhy v důsledku snížení příjmu potravy

Myslet na zdravou střevní mikroflóru se vyplácí! Proč vsadit na probiotika zejména s diabetem II. typu?

Během několika posledních let se probiotika (zejména druh Lactobacillus) zmiňují jako účinná podpora léčby diabetu II. typu a dobrá prevence ...

Vyšetření pomocí scintigrafie

Pokud jsme pomocí výše uvedených vyšetřovacích metod vyloučili organický problém zažívacího traktu a okolí, pokračujeme v podrobnějším vyšetření suspektní gastroparézy pomocí scintigrafie. Při tomto vyšetření pacient sní radionuklidem označenou definovanou potravinu a pak je v daných časových intervalech snímán pomocí scintigrafické kamery. Pokud i 4 hodiny a déle zůstává značená potrava stále v žaludku, místo aby již byla trávena ve střevě, naše podezření na zpomalenou evakuaci žaludku, a tedy diagnózu gastroparézy silně vzrůstá.

Zdroj: časopis DIAstyl, autorizovaný text užitý v původní znění a se souhlasem autorky As. MUDr. Jarmily Jirkovské

18998

Diskuze k článku