Arteterapie u diabetiků I. typu aneb Umění jako cesta ke smíření se s nemocí

Arteterapie u diabetiků I. typu aneb Umění jako cesta ke smíření se s nemocí
Arteterapie se stane skvělým pomocníkem při zvládání diabetu nejen pro mladé... Zdroj: Shutterstock

Je vcelku zřejmé, že namalování či nakreslení obrazu, byť může být sebeabstraktnější, vaši cukrovku nevyléčí. Avšak tato činnost může podpořit duševní pohodu – a dokonce je přínosem v procesu smiřování se s chronickou nemocí, jakou diabetes I. typu je. Arteterapie má tedy rovněž své pevné místo v terapeutických postupech týkajících se pozitivního ovlivnění psychiky.

Připravili jsme si pro vás nejen „strohou“ definici arteterapie, ale i osobní zkušenost jedné diabetičky z USA, která se arteterapii naplno věnuje. Pozitivní efekt výtvarného umění na diabetiky pak na závěr podložíme i poznatky, které vzešly ze studií!

Co je to arteterapie a jaký vývoj měla v Česku?

Arteterapie je nejen léčení duše uměním. Napomáhá současně i sebeuvědomění, motivaci a osobnímu rozvoji. Dokáže též mírnit úzkostné pocity a celkově zklidnit psychiku. Zahrnuje tvůrčí činnost jednotlivců, rodin nebo komunit. Do této činnosti lze zařadit jak kreslení a malování obrazů, tak třeba i modelování soch z hlíny. Obecně lze říct, že tento terapeutický přístup je o sebevyjádření jakýmkoliv kreativním způsobem. V Česku se dle všeho začala užívat arteterapie jako psychoterapeutická metoda poprvé v polovině dvacátého století.

V České republice můžete na arteterapii natrefit nejen ve zdravotnictví, ale i ve vzdělávacích zařízeních či v sociální sféře. Nezřídka kdy ale arteterapeuti poskytují i soukromá sezení.

Příběh diabetičky a arteterapeutky Amzie: Jaké výhody plynou z terapie uměním?

Není lepšího způsobu, jak ukázat prospěšnost arteterapie u diabetiků I. typu, než vám představit jeden příběh z Ameriky. Amzie Reeves žije v Minneapolis a kdysi uvěřila v léčivou sílu této terapeutické metody. Zejména pak věří tomu, že terapie uměním může pomoct v procesu smiřování se s chronickou nemocí. Tato žena žije s cukrovkou již 16 let a říká, že kreativní tvorba jí pomohla začátky s onemocněním zvládnout. Tvořením obrazů vlastně vyjádřila své vnitřní pocity a naučila se je zpracovávat. Teď s tím pomáhá i ostatním, tedy soustředí se primárně na diabetiky I. typu. A co konkrétně arteterapie přináší diabetikovi? Amzie uvádí toto:

  • Díky arteterapii se diabetik I. typu zlepšuje v self-managementu nemoci, buduje si disciplínu, koncentraci, podporuje svůj zdravý životní styl a učí se i milosti vůči sobě samotnému – když se zrovna něco nepodaří.
  • Kreativním tvořením může diabetik zmírnit i své vnitřní napětí, stres a depresivní myšlenky.
  • Arteterapie pak podpoří i komunikační dovednosti, a to díky sebevyjádření směrem k okolí.
  • Tvořením lze zvýšit i sebevědomí a posílit schopnost řešit problémy.
  • A v neposlední řadě je arteterapie velmi pozitivním rozptýlením, které na chvíli vytrhne z reality všedních dnů. Věnovat se jí ostatně mohou nejen dospělí, ale i děti!

A co dalšího Amzie o sobě, arteterapii a diabetu dodává? „Jsem, řekněme, empatický posluchač, který používá umění jako nástroj k sebevyjádření. A jsem přesvědčena o tom, že to může být něco, co pomůže i ostatním. Cukrovka a vše kolem ní bývá jako vyčerpávající horská dráha, na které jste nuceni jezdit. Strach, úzkost, deprese, vyhoření, vina i stud přicházejí a odcházejí. Chci se podělit o sílu a výhody arteterapie, pokud jde o zvládání psychické zátěže chronického onemocnění.“

Jak na lepší kompenzaci diabetu? Inspirujte se několika tipy!

Kompenzace diabetu je více než důležitá! Může dokonce prodloužit život... O tom se dočtete v našem dalším článku zde: Dobrá kompenzace diabetu ...

Co zjistila studie o vlivu arteterapie na diabetiky?

Skupina zahraničních vědců publikovala v roce 2021 zajímavé výsledky rozsáhlé studie, která měla za cíl zjistit, jak arteterapie ovlivňuje diabetiky (konkrétně výši glykémie, glykovaný hemoglobin a míru úzkosti a deprese). Do arteterapie vědci zařadili především malování a muzikoterapii. Výsledky ukázaly, že terapie uměním má pozitivní vliv na hladinu glukózy v krvipodporuje její snížení a může zmírnit příznaky deprese. U úzkostí a glykovaného hemoglobinu naopak nebyl zaznamenán významný vliv.

Arteterapeuti v České republice se vzdělávají buď tak, že se zapíšou do rekvalifikačního kurzu, nebo obor vystudují na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.  

Zdroj: Healthline, Ncbi.nlm.nih, Arttherapy, Arteterapie

878

Diskuze k článku