Alkohol u dětí je problém. Proč je záludný zvláště pro diabetiky?

Alkohol u dětí je problém. Proč je záludný zvláště pro diabetiky?

Představte si situaci, kterou zažíváme minimálně třikrát měsíčně: záchranka k nám na jednotku intenzívní a resuscitační péče pro děti a dorost Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem přiváží mladistvého nebo dokonce starší dítě v bezvědomí. Příčinou je otrava alkoholem.

Průzkumy udávají, že s alkoholem začínají v Evropské unii jako první právě české děti. Svou první sklenku vypijí již kolem jedenáctého roku. Podle Světové zdravotnické organizace je u nás stav alarmující: přibližně 30 % patnáctiletých a asi 17 % třináctiletých dětí v Čechách pije alkohol pravidelně. Až každé třetí dítě ze sta má s alkoholem problémy. Česká republika figuruje ve statistice pití alkoholu mladistvých v Evropě na předních místech!

Bezprostřední ohrožení života

Při akutní otravě vyšší dávkou alkoholu dochází k útlumu činnosti centrálního nervového systému včetně centra řízení dýchání. Klesá tělesná teplota (zejména v chladných měsících tělo velmi rychle nebezpečně prochladne), při poruše vědomí pak může život ukončit vdechnutí zvratků nebo otok mozku. Projevy otravy alkoholem v závislosti na jeho koncentraci v krvi ukazuje tabulka. V praxi se bohužel často opilost spojuje s vážnými úrazy, dopravními nehodami, sebevraždami, sexuálním násilím, rizikovým sexem, trestnou činností zejména násilného rázu a užíváním drog.

Následky mohou být i dlouhodobé

Vídáme především poškození jater a mozku. U 17letých, kteří pili a měli problémy s učením, ukázalo vyšetření nukleární magnetickou rezonancí mozku anatomická poškození právě v těch místech, která jsou důležitá pro učení a paměť. Je všeobecně známo, že oboje alkohol silně narušuje a přispívá tak k horším studijním a pracovním výsledkům. Čím mladší jedinci pijí, tím větší je riziko pozdějšího přechodu na jiné tvrdé drogy. Alkohol (podobně jako tabák a marihuana) se někdy právem nazývá „startovací drogou“.

Alkohol je záludný zvláště pro diabetiky, proč?

1. Alkohol snižuje glykemii a může vyvolat hypoglykemii.
2. Opilý diabetik na sobě hypoglykemii špatně a také pozdě poznává.
3. Opilost nedovoluje na hypoglykemii včas a účinně reagovat a odstranit ji.
4. Hypoglykemie spojená s poruchou vědomí připomíná opilost, a tudíž za opilost bývá snadno zaměněna (např. zachraňující osobou, policií, zdravotníky). Proto je pak opožděno poskytnutí odpovídající pomoci.
5. Při poruchách vědomí se často přidružují různě závažná poranění hlavy, oděrkami počínaje a bezprostředně smrtelně nebezpečným nitrolebním krvácením konče.
6. Opilý s poruchou vědomí se snadno a často stává terčem násilí jiných, v nejlehčím případě dojde jen k okradení. Ale stalo se nám, že inzulinová pumpa nebo glukometr připoutala nežádoucí pozornost zlodějů a násilníků.

Opilost, nebo hypoglykemie?

Rozpoznání bezvědomí způsobeného „pouze“ otravou alkoholem nebo i současně závažným úrazem hlavy může být v praxi velkým problémem a rozhodne o dalším osudu opilého. Má zvracející puberťák otrávený alkoholem opilecké bezvědomí, ze kterého se probere, takže ho stačí nechat prospat? Nebo má dítě navenek skryté těžké poranění mozku, ze kterého se již bez okamžitého operačního zásahu neprobere nikdy? Požilo i jiné drogy, jejichž účinkem může zemřít? To jsou otázky, které musíme často v nemocnici řešit pomocí náročných a drahých zobrazovacích metod mozku a toxikologických vyšetření na omamné látky. U nezletilých musíme podle zákona vždy informovat Policii ČR.

Rodina hraje důležitou roli

Tým odborníků z Washingtonské univerzity prokázal, že rodiče podstatně ovlivňují, zda budou jejich děti kouřit, pít nebo zneužívat jiné návykové látky. Například se zjistilo, že u dospívajících ve věku 15 let, se kterými trávili rodiče málo času, byla zkušenost s alkoholem a drogami 3x častější.

Nepodceňujte pití alkoholu u dětí a dospívajících, zejména u diabetiků. Může se projevit zdánlivě nečekaně tragickými důsledky. Účinná prevence začíná v raném dětství v rodině. Aktivním a otevřeným postojem rodičů ve spolupráci s příslušnými odborníky se dá řada problémů úspěšně řešit. Pokud je třeba, neváhejte požádat o profesionální pomoc.

MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.

 

 

229

Zdroj fotografie: Shutterstock, není-li uvedeno

Zdroj informací: archivní číslo časopisu DIAstyl, není-li uveden jiný