Alkohol s mírou aneb Na co si dát pozor při diabetu? MUDr. Jan Vosáhlo radí

Alkohol s mírou aneb Na co si dát pozor při diabetu? MUDr. Jan Vosáhlo radí
Destiláty jsou pro diabetika vysoce rizikové! Zdroj: Shutterstock

Ideální je alkohol vůbec nepít. Když už ho ale pít „musíme“, je vhodné vědět, jak si jeho konzumací nepřivodit zdravotní problémy například v podobě závažné hypoglykemie. Víte, jaké nápoje jsou pro diabetika „menším zlem“ a kterým je lepší se vyhnout?

V naší části světa je alkohol společensky tolerován a většina lidí se s jeho konzumací během života potkává. Je proto realistické očekávat konzumaci alkoholu i u lidí s cukrovkou, a to nejen dospělých, ale i dospívajících. Jelikož alkohol může mít na léčbu diabetu výrazný vliv, je důležité být o účincích a zásadách jeho rozumné konzumace dostatečně informován a ve vlastním zájmu tato doporučení respektovat.

Rizika spojená s konzumací alkoholu

U lidí s cukrovkou, stejně jako u kohokoli jiného, má alkohol vliv na myšlení a chování – opilý člověk může mít tendenci k rizikovému chování nejrůznějšího druhu a klesá jeho schopnost správně se rozhodovat a řešit mimořádné situace. Výsledkem pak může být jednání, včetně chybného rozhodování o léčbě cukrovky, kterého by se člověk neovlivněný alkoholem nedopustil.

V případě člověka s diabetem se navíc přidává další zásadní riziko – přímý vliv alkoholu na glykemii.

Glykemie je neustále ovlivňována přísunem glukózy do krve (což glykemii zvyšuje) a jejím odsunem do buněk, kde se „pálí“ k výrobě energie (což glykemii snižuje). Do krve se glukóza dostává přímo z potravy nebo z jater, kde je zčásti uvolňována ze zásob cukru (glykogenu) a zčásti nově vytvářena z necukerných zdrojů. A právě novotvorbu glukózy dokáže alkohol v játrech zablokovat. Játra pak uvolňují do krve menší množství glukózy a důsledkem je sklon k rozvoji hypoglykemie.

Kromě blokování správné funkce jater alkohol navíc potlačuje vylučování tzv. kontraregulačních hormonů (hlavně růstového hormonu a kortizolu), které normálně působí proti inzulinu a glykemii zvyšují. Jejich nedostatek pak sklon k hypoglykemii dále prohlubuje. Uvedený účinek alkoholu trvá do té doby, dokud není v těle zcela odbourán. To může, podle množství vypitého alkoholu a různé schopnosti jater jej odbourávat, trvat mnoho hodin.

Rozvojem hypoglykemie po požití alkoholu jsou ohroženi především diabetici léčení inzulinem a antidiabetiky způsobujícími hypoglykemie. Riziko závažné dlouhotrvající hypoglykemie je ještě vyšší tehdy, kdy jsou zásoby glykogenu sníženy nebo zcela vyčerpány vynecháním jídla a/nebo větší fyzickou námahou. Obrovské riziko tak může představovat třeba několikahodinový výlet na kole s vynecháním oběda a s nedostatečně zredukovanou dávkou inzulinu následovaný divokým večírkem.

Znáte skike? Kolečkové lyže jsou čím dál oblíbenější. Rozveselí vás a podpoří i lepší kompenzaci diabetu!

Pocitově se jízda na kolečkových lyžích hodně blíží bruslení na ledě či běžkování. Pokud tedy tyto sporty milujete, budete z kolečkových lyží ...

Vliv jednotlivých alkoholických nápojů na glykemii

Při posuzování vlivu samotného alkoholu na glykemii je nutné si uvědomit, že různé alkoholické nápoje mají nejen rozdílný obsah alkoholu, ale mohou také obsahovat odlišné množství sacharidů – ty glykemii naopak zvyšují. Každý typ nápoje pak může ve výsledku způsobovat odlišné výkyvy glykemie.

Pivo

Pivo má nejnižší obsah alkoholu a jeho objem (obvykle 0,5 litru na dávku) představuje určitou ochranu proti rychlému požití velkého množství alkoholu najednou. Uživatel má tak dostatek času zaznamenat na sobě nastupující známky opilosti a konzumaci včas ukončit. Pivo obsahuje poměrně velké množství sacharidů, takže povede v krátké době k velkému a rychlému vzestupu glykemie podobně jako v případě požívání jiných slazených nápojů.

Sacharidy z piva jsou ale v těle zužitkovány rychleji, než je odbourán alkohol, a proto ani jejich vysoký obsah není dostatečnou prevencí před postupně nastupující hypoglykemií. Piva pro diabetiky si zachovávají obsah alkoholu při současném snížení množství sacharidů. Sklon k hyperglykemii je u nich tudíž nižší, riziko pozdější hypoglykemie nijak redukováno není.

Nealkoholická piva v sobě mají jen malé množství alkoholu, ale za to obsah sacharidů bývá oproti běžným pivům vyšší. Způsobí tedy rychlý a výrazný vzestup glykemie bez rizika následné hypoglykemie.

Víno

Víno je ve srovnání s pivem koncentrovanější alkoholický nápoj, na požití stejné dávky alkoholu tedy stačí vypít menší objem než u piva (obvyklá dávka 2 dcl). Určitou ochranou před rychlým opitím je způsob konzumace vína, které je zvykem spíše pomalu upíjet. Z hlediska obsahu sacharidů jsou vína velmi odlišná – suchá vína obsahují nejvýše jednotky gramů sacharidů v jedné dávce, naopak v nejsladších vínech můžeme najít až desetinásobek tohoto množství. Je proto nutné znát druh popíjeného vína.

Destiláty

Destiláty jsou koncentrovanou formou alkoholu bez obsahu sacharidů. Malý objem jednotlivých porcí (0,4–0,5 dcl) umožňuje rychlou konzumaci velké dávky alkoholu v krátkém čase a hrozí tak rychlý nástup opilosti. Pokles glykemie po destilátech může být rychlý, výrazný a dlouhotrvající. Pro diabetika jsou tak značně rizikovou formou alkoholického nápoje.

Míchané nápoje

Míchané nápoje představují velmi různorodou skupinu alkoholických nápojů – od kombinace vysokoprocentních destilátů až po velmi sladké nápoje s malým obsahem alkoholu. Jejich vliv na glykemii se tak bude v závislosti na konkrétním nápoji lišit. Kromě složení alkoholického nápoje mají na rychlost vzestupu hladiny alkoholu v krvi a jeho působení na glykemii vliv i další faktory. Vstřebávání alkoholu je rychlé z prázdného žaludku, naopak jídla s vysokým obsahem tuků jej zpomalují. Určitou ochranu představuje i průběžné doplňování tekutin.

Mlsání všechny smutky zahání? Ani při diabetu není zapovězené, jděte na to však „od lesa“!

Klasické sladkosti jsou většinou zdrojem velkého množství kalorií, spousty jednoduchých sacharidů, tedy cukrů i nevhodných tuků. To jsou rizikové ...

Jak pít alkohol s rozumem?

Pití alkoholu s sebou vždy nese určité zdravotní riziko. Proto je vhodné připomenout pravidla, jejichž dodržování by mělo minimalizovat případné závažné důsledky nestřídmé konzumace alkoholu v kombinaci s diabetem.

  • Neopít se. Člověk, který není opilý, je schopen přemýšlet, rozpoznávat a řešit nastalé situace. Zabránění opilosti pomáhá volba druhu nápoje (nejrozumnější se jeví být suché víno), jeho množství (tolerance se mezi lidmi výrazně liší) a rychlost konzumace. Pomůže i plný žaludek a průběžné doplňování bezalkoholických tekutin.
  • Účinně předcházet hypoglykémii. Hypoglykemie je základním rizikem konzumace alkoholu přímo souvisejícím s diabetem. Může být rychlá, hluboká a dlouhá a její důsledky mohou být velmi závažné. Prevencí hypoglykemie je doplňování sacharidů během a po popíjení alkoholu, pomoci může i snížení dávek léků rizikových z hlediska hypoglykemie (inzulin, hypoglykemii vyvolávající antidiabetika) po dobu konzumace alkoholu a následujících 8 až 12 hodin.
  • Pravidelně kontrolovat glykemii. Důležité je pravidelné a intenzivnější sledování glykemie během i po konzumaci alkoholu především v situaci, se kterou dosud nejsou žádné nebo jen malé zkušenosti. Přínosné je z tohoto hlediska použití senzorů glykemie, zvláště systémů schopných alarmu při nízkých hodnotách.
  • Mít „strážného anděla“. Pokud dojde k nedodržení výše uvedených pravidel, je lepší být s někým, kdo vám podá pomocnou ruku. Takovým „strážcem“ by měl být někdo, o kom se ví, že je spolehlivý. Měl by být schopen kontrolovat glykemii a/nebo zajistit v případě nutnosti zdravotnickou pomoc.

Kdo je MUDr. Jan Vosáhlo? Pečuje o děti s diabetem na Klinice dětí a dorostu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze a přes deset let působí také na letních DIA táborech, které pořádá Diaklub Nová Paka.

Zdroj: časopis DIAstyl, autorizovaný text užitý v původním znění a se souhlasem autora MUDr. Jana Vosáhla

51924

Diskuze k článku