-- reklama --

Akutní a chronické komplikace diabetu: Lhostejnost může ohrozit srdce, cévy i oči

Akutní a chronické komplikace diabetu: Lhostejnost může ohrozit srdce, cévy i oči
Komplikace způsobené nekompenzovanou cukrovkou mohou být závažné Zdroj: snowing / Freepik

V poslední době se často mluví o epidemii cukrovky. S diabetem 2. typu se již v tuto chvíli potýká téměř každý desátý člověk a mnoho lidí o tomto onemocnění ani neví. Cukrovka je totiž nemoc, která – alespoň zpočátku – nebolí a nemusí o sobě dát dlouhou dobu vědět. Přesto však nevyrovnané hladiny cukru v krvi mohou zapříčinit celou řadu komplikací. Proč byste měli brát cukrovku vážně a jaké potíže vám v souvislosti s ní hrozí?

Jakmile diabetes vstoupí do vašeho života, budete se s ním muset nadobro naučit žít – stále totiž neexistuje zázračná pilulka, která by jej vyléčila. Je proto nutné dodržovat léčebný plán, užívat doporučené léky, udržovat si zdravou hmotnost, jíst potraviny vhodné pro diabetiky a zařadit do svého denního režimu dostatek pohybu. V opačném případě se můžete potýkat s celou řadou komplikací – akutních i chronických.

Akutní komplikace diabetu

Mezi akutní potíže při cukrovce, které vyžadují přijetí okamžitého opatření k jejich odstranění, patří hypoglykémie, hyperglykémie a ketoacidóza. Bez správné léčby mohou přejít v chronické obtíže poškozující různé orgány či cévní a nervový systém.

Hypoglykémie neboli nízká hladina cukru v krvi

Jednou z akutních potíží, se kterou se potýkají především diabetici 1. typu, jakož i diabetici 2. typu, kteří jsou léčeni inzulínem, je hypoglykémie. Při ní klesá hladina cukru v krvi pod zdravou mez (pod 3,5 mmol/l) a může se projevovat náhlou změnou nálady, nervozitou, třesem, zrychleným tepem, bolestí hlavy, pocením či závratěmi. Jsou-li tyto příznaky ignorovány, nebo nejsou-li podchyceny zavčasu, může dojít k hypoglykemickému šoku, kdy diabetik upadne do bezvědomí a bez rychlé pomoci (aplikace glukagonu) může upadnout do kómatu, případně může v závažných případech dojít k úmrtí.

Příčiny hypoglykémie mohou být různé – od nadměrné aplikace inzulínu přes vynechání stravy až po nejrůznější infekce v těle či hormonální výkyvy. Každý diabetik by se měl seznámit s příznaky, kterými se hypoglykémie projevuje, a upozornit na ně i své nejbližší (rodinu, přátele, kolegy) a instruovat je, jak postupovat, pokud upadne do hypoglykemického šoku.

Hyperglykémie neboli vysoká hladina cukru v krvi

Akutní hyperglykémie je stav, kdy hladina cukru v krvi překročí hranici 15 mmol/l. Projevuje se standardně zvýšenou únavou, celkovou slabostí, bolestmi hlavy, zvýšenou žíznivostí či suchem v ústech. Na vině může být konzumace nevhodné stravy (s vysokým obsahem sacharidů), nadměrný stres, užívání léků, nedostatek pohybu – tedy faktory, které můžeme snadno ovlivnit změnou našeho životního stylu. Problém však mohou způsobovat i faktory vnitřní, kdy játra produkují příliš mnoho glukózy, v těle se vytváří nedostatek inzulínu, nebo není organismus schopen inzulín efektivně využít.

V případě, že je hyperglykémie přehlížena a opakuje se často, přechází do chronické fáze způsobující poškození nervů, cév, očí, srdce a další komplikace.

Ketoacidóza

V důsledku hyperglykémie může dojít ke ketoacidóze – nadměrnému okyselení krve, které může postiženého člověka ohrozit na životě.

Ketoacidóza jakožto akutní komplikace diabetu je spojena s hromaděním toxických látek v organismu. Ten v takovém případě nemá k dispozici dostatek inzulínu, nezásobuje buňky glukózou jakožto zdrojem energie a začne odbourávat tuk. V těle se pak hromadí potenciálně toxické kyseliny zvané ketolátky, které jsou vedlejšími produkty rozkladu tuků.

Ke ketoacidóze může dojít především tehdy, pokud glykémie překročí hranici 20 mmol/l. Projevuje se nejčastěji hlubokým a zrychleným dýcháním, nevolností, zvracením, bolestí břicha a z dechu bývá cítit aceton. V závažnějších případech, kdy není ketoacidóza zavčasu léčena, může dojít k diabetickému kómatu, nebo dokonce k úmrtí.

Xerostomie jako doprovodná komplikace diabetu: Sucho v ústech může vést k parodontóze i refluxu jícnu

Ve chvíli, kdy slinné žlázy v ústech neprodukují dostatek slin, začínáme pociťovat sucho v ústech, které je nejen nepříjemné, ale v případě ...

Chronické komplikace diabetu

V případě dlouhodobě nekompenzované cukrovky se mohou objevit další potíže označované jako chronické, mezi které lze zařadit následující.

Potíže s očima

Diabetes může poškodit krevní cévy v očích a způsobit různé oční komplikace. Mezi ty nejčastější patří:

  • Diabetická retinopatie – u tohoto onemocnění se v prvotní fázi začnou v důsledku diabetu zvětšovat kapiláry v zadní části oka a vytvářet váčky. To může vést k otoku a krvácení, které narušuje sítnici, a tím zrak. Oko se dále snaží reagovat tím, že začne vytvářet nové cévy, které jsou ale nekvalitní a praskají, což může způsobit trakční odchlípení sliznice.
  • Makulární edém – v důsledku diabetické retinopatie může vzniknout makulární edém, mikrovaskulární a neurodegenerativní onemocnění sítnice. Dochází při něm k otoku v oblasti nejostřejšího vidění – žluté skvrny sítnice, a vede tak postupně ke zhoršení ostrosti či úplné ztrátě zraku.
  • Glaukom – u diabetiků je také dvakrát větší pravděpodobnost vzniku glaukomu neboli zeleného zákalu. Ten vzniká v důsledku zvýšeného nitroočního tlaku, který omezuje průtok krve do sítnice a zrakového nervu, a způsobuje tak postupnou ztrátu zraku.
  • Šedý zákal – v případě tohoto onemocnění mají diabetici 2–5× vyšší pravděpodobnost jeho propuknutí oproti nediabetické populaci. U tohoto onemocnění dochází k zakalení čočky oka, které následně brání pronikání světla dovnitř, a zapříčiňuje tak zastřené nebo zamlžené vidění.

Diabetická neuropatie

Velmi častou komplikací diabetu je poškození nervů neboli diabetická neuropatie. Nástup tohoto onemocnění je pozvolný, dochází při něm k postupnému poškozování stěn drobných cév, které vyživují nervy. Projevuje se necitlivostí končetin, brněním, pálením či bolestmi a není-li léčeno, jsou diabetici vystaveni zvýšenému riziku vzniku vředů a poté také amputace nohy (známo jako tzv. diabetická noha).

Diabetická nefropatie

Zvýšené hladiny cukru v krvi mají zásadní vliv i na jemné krevní cévy v ledvinách, které filtrují odpad z krve. V okamžiku, kdy dojde k poškození jemného filtračního systému ledvin, dochází ke zhoršení funkce filtrace, a tím k pronikání bílkovin do moči. Zároveň také přestávají fungovat ledvinová tělíska a dochází k postupnému selhávání ledvin a nutnosti dialýzy.

Srdeční onemocnění

Diabetici jsou obecně vystaveni dvojnásobně vyššímu riziku mozkové příhody v porovnání s osobami bez diabetu a zároveň je u nich kvůli cukrovce zvýšené riziko dalších kardiovaskulárních obtíží, jako je srdeční selhání, infarkt myokardu či ischemická choroba srdeční.

Další obtíže

Kromě výše uvedených komplikací jsou diabetici mnohem náchylnější také k poškození kůže, vzniku nehojících se ran či vředů. Mnohem častěji je trápí také xerostomie neboli sucho v ústech, náchylnější jsou k onemocnění dásní, větší kazivosti zubů, měknutí skloviny i parodontitidě.

Diabetici, honí vás mlsná? Vyzkoušejte jednoduché laskominy, které zaženou chutě na sladké

Medovník, rakvičku se šlehačkou či sněhového indiána vám doporučit nemůžeme – na ty byste si opravdu měli nechat zajít chuť. Přesto však existuje ...

Důležité je mít cukrovku pod kontrolou

Pro minimalizaci výše uvedených rizik je důležité dodržovat režimová opatření, která povedou k vyrovnaným hladinám cukru v krvi. Je třeba volit zdravou a vyváženou stravu, zařadit dostatek pohybu, absolvovat pravidelné prohlídky u lékaře vč. očního lékaře, dodržovat doporučenou léčbu, udržovat optimální tělesnou hmotnost a pravidelně kontrolovat různá poranění, jakož i stav chodidel, a také dostatečně odpočívat.

Zdroje: cdc.gov, webmd.com, nei.nih.gov, internimedicina.cz, diastyl.cz

26868

Diskuze k článku