10 tipů pro zdravé sebevědomí

10  tipů pro zdravé sebevědomí

Sebevědomí je hodnota, kterou sami sobě přisuzujeme. Určuje, jak dalece věříme ve své schopnosti, jak čelíme výzvám a jak vidíme své místo mezi lidmi. A protože přiměřená míra sebevědomí dokáže výrazně usnadnit život, připravili jsme pro vás deset tipů pro jeho posílení.

1. SVEZTE SE NA VLNĚ ÚSPĚCHŮ

Dělejte věci, které vás baví a ve kterých jste dobří. Úspěch je mocná síla. Přináší dobrou náladu, povzbuzení a pozitivní motivaci k dalšímu výkonu. Navíc jeden úspěch plodí další úspěchy. A pokud se vám nezadaří, nenechte se neúspěchem odradit. Rozložte si úkol do několika jednodušších kroků, s nimiž si snadno poradíte.

2. NAUČTE SE ŘÍKAT NE

Nenechte se donutit do věcí, které jsou nad vaše síly. Přiznání, že úkol nezvládnete nebo že s ním potřebujete pomoci,není zbabělost. Právě naopak. Lidé, kteří své síly přeceňují, hrají si na hrdiny nebo se snaží za každou cenu všem vyhovět, si koledují o psychické problémy.
Stanovujte si přiměřené cíle, které dokážete završit úspěchem.

3. NEBOJTE SE OZVAT

Patříte mezi lidi, kteří neradi reklamují vadné zboží, a když se na vás někdo dopustí drobného bezpráví, raději to ze strachu z konfliktu přejdete mlčením? Češi jsou prý národem, který by na sobě nechal dříví štípat. Zkuste to změnit. Nebojte se prosadit, když jste v právu.
Nastavte si své hranice, vymezte svůj osobní prostor, a v případě jeho narušení se nebojte otevřeně říci, co cítíte.

4. OPEČOVÁVEJTE SE

Dopřejte si dostatek spánku, pohybu a odpočinku, hned budete sami sebe vnímat lépe. Někdy je opravdu těžké udělat si v každodenním kolotoči povinností čas sami pro sebe. Správná životospráva však souvisí se sebevědomím víc, než by se zdálo. Když se o sebe dobře staráte, vysíláte tím své mysli signály, že si dobrou péči zasloužíte.

5. ZKOUŠEJTE NOVÉ VĚCI

Občas se odhodlejte a překročte svůj vlastní stín – zkoušejte věci, které vás lákají a jsou na hranicích vašich možností. Ve vyjetých kolejích se člověk nevyvíjí. Vyměňte strach za zvědavost.
Vystoupíte-li za hranice komfortní zóny, zažijete něco nového, získáte zkušenosti, dostaví se úspěchy a i lidé vás začnou vnímat jinak.

6. POVÍDEJTE SI S PŘÁTELI

Obklopujte se lidmi, kteří vás mají rádi, váží si vás a podporují vás. Nejlépe se budete cítit mezi těmi, kteří mají podobné zájmy a názory, kteří jsou stejně naladění a chápou vás. Uznání a ocenění se vám však může dostat i od zcela odlišných typů lidí, proto přátelství s nimi předem nevzdávejte. Při rozhovoru s přáteli si můžete uvědomit své kladné stránky, kterých jste si dříve sami nevšimli.

7. TRÉNUJTE SEBEREFLEXI

Schopnost sebereflexe a sebepodpory je projevem zralosti. Zamyslete se se sami nad sebou, uvědomte si své silné i slabé stránky, zhodnoťte své příležitosti a dosažené úspěchy a pochvalte se za ně. Umět se ocenit neznamená to samé jako vychloubat se. Sebepoznání a sebepřijetí vám přinese nadhled a vyrovnanost, které jsou základem zdravé sebedůvěry.

8. KRITIKU BERTE POZITIVNĚ

Přijímejte kritiku jako zpětnou vazbu, která vás může někam posunout. Vyslechněte si ji, poučte se a použijte ji jako informaci, která vám pomůže poradit si příště o něco lépe.

9. ZKUSTE VE ŠPATNÉM NAJÍT TO DOBRÉ

Snažte se i z těžkých životních zkušeností pro sebe něco pozitivního získat. Každá životní nepříjemnost, ať už jde o ztrátu práce, zhoršené zdraví, úmrtí někoho blízkého nebo finanční potíže nám nějakým způsobem změní život. Důležité je nepodlehnout tomu zlému a neuzavřít se do sebe. S časovým odstupem uvidíte to dobré snáz.

10. ODHALTE POMLOUVAČE

Když o vás někdo říká něco špatného, vězte, že to nic nevypovídá o vás, ale jenom o něm. Mnozí lidé neumějí unést úspěch nebo štěstí druhých. Domnívají se, že když je budou pomlouvat, jejich vlastní postavení se tím vylepší. Když si uvědomíte důvod, proč tito lidé pomlouvají (např. závist, vlastní neschopnost), přestanete brát vážně to, co o vás říkají.

477

Zdroj fotografie: Shutterstock, není-li uvedeno

Zdroj informací: archivní číslo časopisu DIAstyl, není-li uveden jiný