10 tipů pro dobrou glykemii

10 tipů pro dobrou glykemii

O glykemii mluví velmi trefně diabetoložka MUDr. Jarmila JIrkovská, která tvrdí: "Glykemie se vine životem diabetika jako lano, na kterém je potřeba udržet stabilitu." Následujících deset tipů vám snad potřebnou rovnováhu pomůže udržet.

PROTI HYPOGLYKEMII

1. Sacharidy mějte vždy po ruce

Nejefektivnějším prostředkem rychlé léčby hypoglykemie je hroznový cukr – glukóza. K dostání je v každé lékárně či supermarketu v mnoha příchutích. Zatímco v Čechách má jeden glukózový bonbónek 2 g cukru, v Británii jsou to 3 g a v Německu mají i 4gramové glukózové tabletky. Vždy po ruce byste měli mít i pomalejší sacharidy. Vhodné
k rutinnímu nošení s sebou jsou např. sušenky, müsli tyčinky či pečivo.

2. Sledujte aktivní inzulin

Řešení hypoglykemie v době, kdy ještě působí rychlý inzulin z předcházejících bolusových dávek, může vyžadovat mnohem více sacharidů, než v případech, kdy je aktivní pouze bazální inzulin. Orientační sledování tzv. aktivního inzulinu dnes umožňuje každá inzulinová pumpa a může tak diabetikovi napovědět, zda mu stačí 10–20 gramů rychlých cukrů, či zda má v sobě ještě příliš mnoho inzulinu z posledního bolusu a potřebuje tak sníst sacharidů více.

3. Snižte bazální dávku inzulinu po sportu

Riziko noční hypoglykemie stoupá po fyzické aktivitě, zejména je-li provozována během dne či večera. Bazální dávka nočního inzulinu by proto měla být po nepravidelné
sportovní aktivitě snížena a při nižší glykemii před spaním také doplněna pomalými sacharidy. Míra snížení je individuální, nejčastěji se však pohybuje mezi 10–30 %.

4. Při korekci hyperglykemií buďte opatrní!

Častou příčinou hypoglykemie je přehnaná korekce vysokých glykemií příliš velkým množstvím inzulinu. Ideální je používat ke korekci hyperglykemie bolusový kalkulátor,
který si pamatuje předchozí podané dávky inzulinu a zabrání tomu, aby se inzulin v těle nahromadil a způsobil příliš velký pokles glykemie. Odhadujete-li korekční bolusy z hlavy, vyčkejte s opakováním korekčního bolusu nejméně 1,5 hodiny. Čím vyšší glykemie je, tím pomaleji ji inzulin bude snižovat.

5. V noci si pomozte cukry i škrobem

I když v noci bývá po ruce nejčastěji sladké pití, džus či glukózové bonbóny, je vhodné sníst také nějaký škrob, např. pečivo či celozrnné sušenky. Předejdete tak opakování hypoglykemie nedlouho po jejím vyřešení. K tomu může docházet zvláště po předcházející fyzické aktivitě či konzumaci alkoholu.

PROTI HYPERGLYKEMII

1. Nejezte sacharidy bez inzulinu

Časté ujídání je zlozvyk nejen diabetiků, ale i lidí bez cukrovky. U člověka s diabetem však konzumace sacharidů, které nejsou pokryté dostatečnou dávkou inzulinu, může vést ke zbytečné hyperglykemii. Při inzulinovém režimu bazál-bolus by každé sacharidové jídlo navíc mělo být pokryto adekvátní dávkou inzulinu.

2. Při vyšší glykemii mějte trpělivost

Ani rychlá inzulinová analoga nejsou tak rychlá, aby stihla spolehlivě pokrýt nástup glykemie u většiny jídel. Zejména při vyšší gykemii před jídlem potřebuje inzulin více času, aby hladinu cukru v krvi nejprve trochu snížil a teprve pak se mohl vypořádat s cukry přicházejícími z jídla. Kontinuální monitor glykemie nejlépe ukáže, kdy začíná glykemie již klesat a kdy je již vhodné se najíst.

3. Střídejte místa vpichu 

Ať na pumpě či na perech, vždy je nutné důsledně střídat místa aplikace inzulinu. Výsledky italské studie zaměřené na lipodystrofii (poškození podkožní tkáně objevující se při aplikaci inzulinu stále do stejných míst) ukázaly, že pouhou změnou míst aplikace inzulinu lze snížit glykovaný hemoglobin až o 5 mmol/mol a zlepšit si tak nejen
aktuální glykemie, ale i dlouhodobou kompenzaci diabetu.

4. Sledujte glykemický index

Glykemický index jídla vypovídá o tom, jak rychle potravina či pokrm zvedají hladinu krevního cukru po jídle. Při konzumaci potravin se středním či nízkým glykemickým indexem dochází k menším, pozvolnějším výkyvům glykemie. Například po snídaňových cereáliích glykemie rychle vyletí, zatímco po stejném objemu sacharidů ve formě celozrnného pečiva doplněného bílkovinami bývá glykemie nižší a pozvolnější.

5. Změřte si ketolátky

Přítomnost hyperglykemie se pojí se zvýšeným rizikem vzniku ketoacidózy. Při léčbě inzulinovou pumpou stoupají ketolátky nejčastěji při zalomené či ucpané kanyle. Ketolátky je možné změřit – orientačně v moči testačním papírkem či přesněji v krvi glukometrem FreeStyle Optium Neo. Při zvýšené hladině ketolátek je vhodné přepíchnout kanylu a snížit hyperglykemii bolusem inzulinu.

681

Zdroj fotografie: Shutterstock, není-li uvedeno

Zdroj informací: archivní číslo časopisu DIAstyl, není-li uveden jiný

Diskuze k článku