76_ilustrace.jpg

Hraje tuková tkáň roli v dědičnosti cukrovky 2. typu?

22.3.2016 Na 3. lékařské fakultě a Fakultní nemocnici Královské Vinohrady byl zahájen projekt výzkumu faktorů, které hrají roli v dědičnosti cukrovky 2. typu (dále DM2), tedy zvyšují riziko rozvoje cukrovky u potomků osob s DM2. Zvýšené riziko DM2 bylo u potomků diabetiků s DM2 ukázáno v řadě studií, nicméně příčiny takto zvýšeného rizika nejsou zřejmé. Nedávná sledování nasvědčují tomu, že již u zcela zdravých potomků pacientů s DM2 se mohou vyskytovat některé poruchy látkové přeměny, např. zhoršená citlivost k působení insulinu, které zvyšují riziko rozvoje cukrovky v pozdějších obdobích života.


Významné přínosy českých expertů

Řada poznatků posledních let – k nimž v celoevropském měřítku přispěla významně i skupina 3. lékařské fakulty - ukazuje, že podkladem zhoršené citlivosti k inzulinu mohou být poruchy ve funkci tukové tkáně daného jedince. Takovéto poruchy byly nalezeny např. u obézních jedinců, u nichž se – podobně jako u potomků osob s DM2 - vyskytuje zhoršená citlivost k působení insulinu. Jejich tuková tkáň má – ve srovnání s neobézními subjekty - omezenou schopnost vychytávat tuky z krevního oběhu. Tyto se pak následně ukládají v játrech, kosterním svalu a slinivce břišní a působí poruchu působení inzulinu a látkové přeměny v těchto orgánech a následně v celém organizmu.


Příbuzní diabetiků více ohroženi

Předpokládáme, že obdobná porucha by mohla existovat u dosud zdravých neobézních potomků jedinců s DM2 a mohla by tak být příčinou jejich metabolických poruch a vyššího rizika DM2. Naším cílem je tedy vyšetřit skupinu dospělých zdravých mužů, ve věku 28 - 45 let, se standardním životním stylem (ne vrcholový sport, neobézní), kteří mají genetickou predispozici pro cukrovku 2. typu – tzn., že cukrovka 2. typu byla zjištěna u dvou příbuzných první linie (rodiče či sourozenci), či u jednoho příbuzného první linie a dvou příbuzných druhé linie (prarodiče, strýc, teta). U těchto mužů vyšetříme eventuální přítomnost ukazatelů poruch metabolismu (látkové přeměny) v krvi a v tukové tkáni zvyšujících riziko rozvoje cukrovky v pozdějších obdobích života.


Pomoc a konzultace po vyšetření

V případě, že se takové odchylky u daného jedince objeví, poskytneme konzultace o změnách životního stylu, které mohou riziko rozvoje zdravotních komplikací snížit. Tento výzkumný projekt je podporován Grantovou agenturou České republiky a spolupracovat na něm budou pracoviště z Francie a Dánska. Zdůrazňujeme, že se jedná jen o vyšetření zmíněných ukazatelů metabolických poruch, nikoli výzkum léků.


Nechte se otestovat v rámci studie

Lékaři ze 3. lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady se obracejí na čtenáře DIAstylu, jedince s cukrovkou 2. typu, a hledají spolupráci s jejich zdravými dospělými syny nebo bratry na výše uvedeném projektu. Spolupráce bude spočívat v pouhých dvou návštěvách ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Během prvé bude proveden pohovor s lékařem a měření tolerance k podání roztoku glukózy (glykemická křivka) a během druhé delší metabolický test (s odběry krve a odběrem tukové tkáně) trvající celé dopoledne. Za ušlý čas věnovaný oběma návštěvám bude vyšetřovaným vyplacena finanční náhrada 3500 Kč. Všechny podrobnosti týkající se účasti v projektu, prováděných vyšetření, sdělení jejich výsledků a eventuálních následných konzultací budou sděleny na tel. čísle nebo e-mailu uvedených níže.


Kontakt:

Michaela Šiklová: michaela.siklova@lf3.cuni.cz, tel: 267 102 211

nebo sekretariát Ústavu tělovýchovného lékařství: iveta.humlova@lf3.cuni.cz tel: 267 102 210

Garant studie:

Prof. MUDr. Vladimír Štich, Ph.D.

Ústav tělovýchovného lékařství 3. LF UK, Ruská 87, 100 00 Praha 10

fotografie ke článku:
76_0.jpg
aktuality

15.8.13 Den pro zdraví 3. října 2013 v Karlových Varech Zveme Vás srdečně na akci Den pro zdraví, který pořádá Územní organizace Ka...

3.3.12 Časopis DIA život&styl najdete také v elektronické podobě na www.publero.com

> archiv <
anketa

Čtete časopis DIAstyl?

ano, jsem předplatitel
hlasů: 5022(57%)
 
ano, kupuji si jej
hlasů: 1036(12%)
 
ano, nepravidelně
hlasů: 897(10%)
 
ne, nazajímá mě
hlasů: 827(9%)
 
ne, neznám jej
hlasů: 973(11%)
 
celkem hlasovalo: 8755

(c) DIAstyl napište nám

logo DIAstyl
dnes je pondělí 27. 3. 2017

aktivní a zdravý život s diabetem